Ny riktning på bostadsbyggandet i Sibbo

13.05.2022 06:00
Riktningen på bostadsbyggandet i Sibbo ändrar nu märkbart. Kommunfullmäktige beslöt att hälften av nya bostäder som byggs kommer att vara egnahemshus eller andra småhus.
Beslutet som fullmäktige tog gällande bostadsbyggande ingår i kommunens nya strategi för perioden 2022-2025. Det här är inte vilken som helst programförklaring utan ett beslut som binder alla tjänstemän och alla kommunala organ. Den påverkar således direkt bl.a planberedningen och byggnadslovsbeslut.
Den nya linjedragningen är en mycket välkommen förändring, som förhoppningsvis för med sig att man kan bibehålla kommunen som en naturnära boendemiljö för alla som bor i kommunen. De senaste åren har nämligen varit ett höghusbyggandets triumftåg. Under åren 2015 – 2020 byggde man årligen i genomsnitt 270 höghusbostäder och bara cirka 80 småhusbostäder.
Farten på höghusbyggandet har hela tiden ökat under denna period så att cirka 500 höghusbostäder har blivit färdiga år 2019.
Centern har varit initiativtagare till denna viktiga förändring med ett brett stöd från andra politiska fullmäktigegrupper för att förändringen skall kunna förverkligas.
Jenni Savolainen, fullmäktigeledamot, Centern i Sibbo
Rauno Vanhanen, I ersättare
Monika Hämäläinen, II ersättare