Språk som används lever längre

Finlandssvensk, finländare, europé eller världsmedborgare? En ny bild av vad det innebär att vara finlandssvensk håller på att skapas. På sikt kan det få konsekvenser för det svenska i Finland.

07.07.2020 06:58
För somliga är ett Finland med flera språk och olika kulturer ett rött skynke. Faktum är att Finland alltid har varit ett mångkulturellt land med olika språk som tyska, svenska, finska, tyska, engelska, samiska, romska.
Därför känns det inte överraskande, och inte heller fel, att dagens unga finlandssvenskar allt oftare ser sig som finländare, européer eller världsmedborgare snarare än finlandssvenskar. Ungdomar i dag är språkkunniga, nyfikna, öppna och vana vid att resa, studera och arbeta utomlands. Världen är global, det har de lärt sig från barnsben.
Det är spännande att se med vilket mod och öppenhet unga skapar gemenskap över nationsgränserna. Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg är ett exempel på hur ungdomar tar den politiska agendan och hela världen i besittning oavsett nationalitet. Även finländska unga har inspirerats av Greta och följt hennes exempel.

ANDRA LÄSER