Flyktingbarn behöver småbarnspedagogik

I en motion kräver fullmäktigeledamöterna Elin Blomqvist-Valtonen och Frida Sigfrids att Borgå erbjuder barn som kommer från Ukraina en plats inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogik är viktig, också för barn som tvingats fly krig.
ön
30.03.2022 14:15 UPPDATERAD 30.03.2022 14:16
Just nu erbjuder Borgå stad flyktingbarn plats inom småbarnspedagogiken enbart om föräldrarna har studie- eller arbetsplats.
– Barnen som anländer till Finland har tvingats fly från krig och är i en otroligt utsatt situation. Det viktigaste Borgå kan erbjuda dem just nu är en trygg vardag genom att erbjuda dem möjligheten att delta i småbarnspedagogiken, skriver Elin Blomqvist-Valtonen och Frida Sigfrids, båda SFP, i sin motion.
Beslutet om att erbjuda barnen en plats inom småbarnspedagogiken enbart om föräldrarna har antingen en studie- eller arbetsplats har fattats utan att de politiska beslutsfattarna har tillfrågats.
– Beslutet är stort och politikerna borde ha fått säga sitt innan beslutet fattades. Därför har vi nu valt att lämna in en motion i frågan för att Borgå i fortsättningen ska erbjuda utsatta barn en trygg vardag i Borgå. Det skall inte spela någon roll om föräldrarna har en studie- eller arbetsplats eller inte, står det i motionen.

ANDRA LÄSER