Sista dagen av distansarbete är förbi – på fredag upphör nationell rekommendation

För tillfället är nästan 75 procent av befolkningen över 12 år fullvaccinerad. Det är enligt regeringen tillräckligt för att återgå till arbetsplatserna.

Det är upp till arbetsgivare att se till att hälsosäkerheten garanteras såväl på arbetsplatserna som i samband med distansarbete.
SPT
15.10.2021 10:23
Den nationella rekommendationen om distansarbete upphör på fredag. Vaccinationstäckningen är nu på sådan nivå att regeringen har beslutat att inte längre förlänga rekommendationen. För tillfället har 74,5 procent av befolkningen över 12 år fått två doser coronavaccin. Finland mål är att minst 80 procent av befolkningen inom den gruppen ska vaccinera sig.
Från regeringshåll betonas ändå att epidemiläget kan variera i landets olika delar och därför är det skäl att i första hand följa eventuella regionala rekommendationer. Exempelvis kan sjukvårdsdistrikten ha kommit med rekommendationer om att fortsätta jobba på distans.
Det är upp till arbetsgivaren att se över de risker som förekommer i arbetet både på arbetsplatsen och i samband med distansarbete. Arbetsgivaren är skyldigt att bedöma läget ur hälsosäkerhetens vinkel och därefter beslut om man fortsätter arbeta på distans eller inte.