Sköldvikfirma nyanställer

Fem till tio personer får jobb vid ny produktionslinje.

MER JOBB. Flera företag i Sköldvik växer, investerar och nyanställer.
Företaget BEWi investerar och nyanställer i sin fabrik i Sköldvik. Företaget är ledande tillverkare i norra Europa av polystyrengranulat, ett material som utgör råvaran till cellplast.
Investeringen skapar en ny produktionslinje och innebär att mellan fem och tio personer kommer att nyanställas.
I den nya produktionslinjen tillverkas EPS, som är ett isoleringsmaterial som bygg- och anläggningsbranschen använder.
Företaget startade 1979 som en producent av fiskelådor längst ut på den norska Tröndelagskusten. BEWi har utvecklats till en nordisk företagsgrupp som hanterar och kontrollerar hela kedjan från råvara till färdig produkt inom byggisolering, förpackningar och tekniskt emballage. Företaget har fabriker i Norge, Sverige, Danmark och Finland.