FBK-verksamheten tynar, räddningsverket behöver större personal

I VÄNTAN PÅ UTRYCKNING. Räddningsverket behöver ett större manskap för att väga upp bristen på frivillig personal. Bild: Kristoffer Åberg

Räddningsverket i östra Nyland räknar med fem procent högre kostnader för verksamheten nästa år. Nya tjänster behövs.

Bristen på frivillig personal inom räddningen, alltså FBK-personal, speciellt dagtid, äventyrar den effektiva räddningsverksamheten i östra Nyland. Därför föreslås nu att Räddningsverket i östra Nyland får inrätta tre nya brandmanstjänster 2020 och två nya tjänster 2021.

Det här framgår av räddningsverkets förslag till budget och ekonomiplan 2020-2022.

I motiveringarna till budget framhåller räddningsdirektör Peter Johansson att det har varit utmanande att få frivillig personal, både till halvordinarie brandkårer och till avtalsbrandkårer. Utmaningarna blir säkert ännu större i framtiden.

Antalet rökdykare har sjunkit från 2014 då de var 135 stycken till bara 101 rökdykare 2018.

Räddningsverket har bjudit in de frivilliga kårernas personal till mer omfattande hälsovårdstjänster och gett dem fler möjligheter att testa sin kondition. Räddningsverket vill också stödja medlemsvärvningen för avtalsbrandkårer, halvordinarie brandkårer och frivilligverksamhet. Det här kräver också mer resurser i budgeten.

I personalplanen finns också ett förslag att omvandla en tjänst som förvaltningssekreterare till en tjänst som förvaltningschef från början av 2020. Förvaltningschefen är chef för verkets centraliserade tjänster och svarar för ekonomi- och personalförvaltning som helhet.

Dessutom föreslås att räddningsverket får inrätta en tjänst som utvecklingschef år 2020. Utvecklingschefen står för den kontinuerliga utvecklingen av räddningsverket och ser till att nyttan av utvecklingsprojekten förs in i den dagliga verksamheten. Utvecklingschefen behövs bland annat för att bereda besluten om servicenivån.

Räddningsverkets utgifter stiger enligt budgetförslaget till 15,1 miljoner euro 2020. Budgeten för i år är 14,4 miljoner euro.

Mer läsning