Sibbo och Lovisa vill bära ansvar

22.04.2016 06:00 UPPDATERAD 21.04.2016 14:57
I offentligheten har det framställts att Sibbo och Lovisa skulle vara på väg att dra sig ur yrkesutbildningen i östra Nyland. Det är svårt att bedöma var missförståndet uppstått och därför vill vi komma med några förtydliganden.
Både Sibbo och Lovisa har fattat beslut om att behålla sina aktier i Point College. Däremot vill kommunerna inte ge proprieborgen för det lån Point College står i beråd att ta för nya fastigheter på västra åstranden i Borgå. Det här betyder ändå inte att kommunerna skulle vara på väg att frånsäga sig sitt ansvar i Point College.
Sibbo och Lovisa är inte heller på väg att lämna den svenska samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland. Båda kommunerna har fattat beslut om att yrkesutbildningen bör organiseras så att upprätthållarstrukturerna hålls isär för svensk och finskspråkig utbildning. Vi inser vikten av en god och attraktiv yrkesutbildning som förser både den offentliga sektorn och näringslivet i vår region med utbildad och språkkunnig arbetskraft. Dock tror vi att upprätthållaransvaret fortsättningsvis ska hållas delat på språklig bas men med ett gott samarbete mellan regionens alla yrkesutbildare.
Sibbo kommun är med i den utredning som Borgå stad initierade om att upplösa nuvarande samkommuner. Ett möjligt slutresultat kunde vara att nuvarande samkommuner upplöses och någonting nytt uppstår.
Nu inväntar vi dock utredningen och efter det vill vi föra en konstruktiv diskussion om slutsatserna.
Sibbo och Lovisa vill fortsättningsvis vara ansvarsfullt engagerade i att bära ansvar för yrkesutbildningen i östra Nyland.

Christel Liljeström

Kommunfullmäktigeordförande (SFP), Sibbo

Tom Liljestrand

Stadsfullmäktiges första vice ordförande (SFP), Lovisa

ANDRA LÄSER