Det blir bara värre – antalet positiva för covid-19 stiger igen i Borgå

Hittills den här veckan har omkring 500 personer testat positivt för covid-19 och på både Majbergets servicehus och på Johannahemmet har smitta konstaterats och besökförbud införts. Restriktionerna fortsätter och staden rekommenderar munskydd för alla skolelever.

Coronaviruset sprids allt snabbare. Borgå stads ledningsgrupp fattade på fredag eftermiddag beslut om att fortsätta de gällande restriktionerna.
Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen är bekymrad. Pandemin visar inga tecken på att avta – tvärtom.
– Det är riktigt besvärligt just nu. Vi har nått de anhöriga till de som smittats av viruset på serviceboendena och vi månar om att alltid kontakta anhöriga till smittade, säger Silvennoinen.
Nu är det besöksförbud på de berörda boendena.
– Det är besöksförbud, men om man har en anhörig i livets slutskede kan man absolut vara tillsammans med sin anhöriga. Det är viktigt. I sådana fall kontaktar man oss och så ser vi till att det är tryggt.
Nästan 500 nya smittor har registrerats fram till fredagen den här veckan.
– Smittspårningen är besvärlig och fungerar fortfarande med betydande fördröjning. Vi fokuserar på situationer med stor smittrisk, som smittor inom familjen och exponeringar inom social- och hälsovården och på vårdanstalter. Vi kämpar på, säger Ann-Sofie Silvennoinen.
Hon lyfter fram personalens insats för att bekämpa smittspridningen.
– 31,7 procent av Borgåborna har nu fått den tredje vaccindosen. Vi är jätteglada över att Borgåborna vaccinerar sig och över att personalen ser till så vi har smidiga vaccineringsprocesser.
Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen betonar att trots att det nu är besöksförbud på de äldreboenden där man påträffat smitta så får man vara tillsammans med en anhörig i livets slutskede. Då kommer man överens om hur det kan göras tryggt.

Testa hemma

Inom alla social- och hälsovårdstjänster rekommenderas att klienten kommer till mottagningen ensam eller vid behov med endast en följeslagare. Staden har inlett samarbete också med den privata läkarstationen Mehiläinen för att ordna brådskande vård under vecka 2. De som behöver vård ska som vanligt kontakta hälsostationen, som vid behov ger tid till den privata sidan.
Det finns tidvis dåligt med tider till officiella coronatest. Staden rekommenderar att man använder hemmatest innan man söker sig till ett officiellt test. Man ska ändå söka sig direkt till officiellt test, även om man har endast lindriga symptom, om man till exempel har exponerats eller hör till en riskgrupp. På stadens webbsida har lagts till anvisningar för insjuknade och exponerade. Anvisningarna hjälper en att agera rätt, då smittspårningen inte hinner ta kontakt i tid.

Skolorna börjar i närundervisning

Måndagen den 10 januari börjar både den grundläggande utbildningen och andra stadiet i närundervisning. I all verksamhet iakttas fortfarande noggranna hälsosäkra rutiner. Rekommendationen att använda munskydd utvidgas till att gälla även elever i årskurs 1 och 2. De yngsta skolelevernas munskydd fås i bruk under den första skolveckan. Om det finns förskoleundervisning i skolans lokaler, gäller rekommendationen om munskydd även för förskolebarnen.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga de nu gällande restriktionerna med två veckor. I Nyland förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus, oberoende av antalet deltagare, till den 31 januari. Beslutet om stängning av idrotts- och rekreationsutrymmen förlängs till den 24 januari. Den enda ändringen jämfört med nuläget är att man i de stängda lokalerna från den 10 januari kan ordna ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare. Tidigare var åldersgränsen barn och unga födda år 2004 eller senare.

ANDRA LÄSER