Insändare: Det behövs inga nya sektorer i Borgå stad

Borgå och andra städer står inför tidernas största förvaltningsomställning – då ungefär hälften av utgifterna och en tredjedel av personalen övergår till välfärdsområdets regi i slutet av innevarande år.

02.06.2022 10:03 UPPDATERAD 02.06.2022 10:05
Som en följd av detta har Borgå bolagiserat sina förvaltningstjänster (IT, löneräkning, översättning mm.) och håller på att bolagisera sin företagshälsovård, vilket ytterligare decimerar stadens egen personal. Som ett steg i utlokaliseringen har man dessutom grundat ett utvecklingsbolag kring Kokonhelheten, för att föra denna viktiga och strategiska idrottssatsning framåt.
När verksamheten och personalantalet krymper, kan inte den kostnadskrävande förvaltningen öka. Detta borde vara en självklarhet för alla tidsenliga och rationellt tänkande städer som i dessa dagar funderar på hur organisationen ska se ut i framtiden. Därför är det överraskande att det nu ligger ett tjänstemannaförslag på en helt ny sektor som grund för diskussionen. Ännu mer överraskande är att denna nya sektor vunnit politiskt stöd i vissa kretsar.
Jag har personligen jobbat inom stadens alla nuvarande fyra sektorer. Därför vågar jag säga att ett alltför brett och alltför djupt organisationsschema byråkratiserar och komplicerar många vardagliga processer, genom att bl.a. försvåra kommunikationen och fylla tjänstemännens kalendrar med otaliga arbets- och ledningsgruppsmöten. Till bredden fyllda kalendrar leder till dåligt förberedda möten, som inte medför direkt eller ens indirekt nytta åt organisationen eller i förlängningen åt kommuninvånarna.
Vår stad behöver en organisation som står stadigt på tre sektorer (koncernledning, stadsutveckling och bildning), med ett framåtdrivande, avbyråkratiserat och modernt ledarskapsgrepp. I och med att en betydande del av den nuvarande organisationen flyttar bort, frigörs det också resurser inom de sektorer som blir kvar i staden. Den föränderliga verksamhetsmiljön leder säkert till att nya arbetsuppgifter uppstår, men dessa kan vi tackla genom mindre finjusteringar. Att i detta läge skapa en ny sektor är en grovt överdimensionerad och påkostad åtgärd.
Johnny Holmström (SFP)
medlem i Borgå stadsstyrelse

ANDRA LÄSER