Fastighetsskötseln fungerar

Bildningscentrum i Hindhår var ett paradexempel på en dåligt skött fastighet. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen i Borgå får på måndagen ta ställning till SFP:s fullmäktigemotion från februari.

I februari hade det visat sig att en stor del av stadens fastigheter inte hade skötts om, det fanns till exempel skolor där luftkanalerna inte hade rengjorts på tio år. SFP föreslog i sin motion att Borgå bildar ett nytt organ för fastighetsvård och att ansvaret för utveckling och övervakning av fastighetsmassan överförs till en nämnd.

I beredningen för måndagen konstateras att Borgås nuvarande modell fungerar och att det kanske inte finns anledning att ändra den.

Mer läsning