Fastighetsmarknaden nästa för Näsebackens pärla – Borgåförsamlingarna säljer, river eller behåller byggnader

Rivningsarbetena har inletts på Karijärvi kursgård med att asbest avlägsnas från den uttjänta huvudbyggnaden . Strandbastun och kapellet blir kvar och öppnar upp för rekreationsbruk. Bild: Kristoffer Åberg

Gemensamma kyrkorådet har tagit en ny funderare på vad som ska hända med de lokala församlingarnas fastigheter. Bland annat har man bestämt att Näsebackens pärla, Furunäs, sätts till försäljning.

Borgå kyrkliga samfälligheters fastighetsstrategi har preciserats och förra veckan godkände Gemensamma kyrkorådet en kategoriseringstabell (se faktaruta) där bland annat Furunäs, Kaplansgården och Svenska församlingshemmet kvalar in i kolumnen för säljobjekt.

De två först nämnda är nykomlingar i sammanhanget medan församlingshemmet på Runebergsgatan 24 varit en långkörare – en mycket känslig sådan för den svenskspråkiga domkyrkoförsamlingen som fått se sig om efter nya lokaler att samlas i.

Den kyrkliga samfällighetens kategoriseringstabell för fastigheterna är ett led i paraplyorganisationens fastighetsstrategi.

En styrgrupp har format de olika kategorierna, A-D, där beteckningen A innebär att fastigheten är värdefull för verksamheten samt kulturhistoriskt värdefull.

De B-stämplade byggnaderna betecknas som viktiga för verksamheten medan säljobjekten landar i kategori C tillsammans med övriga fastigheter som inte längre är i aktiv egen användning och rivs.

I D-kategorin finns byggnader eller markområde som är värdefulla och väntas ge större intäkter i framtiden.

Rebecca Haaranen, tf fastighetschef på samfälligheten, säger att fastighetens skick ska utredas men att tyngdpunkten inför försäljning ligger på den byggnadshistoriska utredning som ska göras på trettiotalsbyggnaden.

– Fastigheten i centrum har stor potential och vi försöker hitta nya idéer för hur byggnaden och tomten kunde användas, till exempel genom att utreda möjligheten att bygga till på innergården, säger hon.

Beslutet om att sälja församlingshemmet följdes åt av en principiell utsaga som ger domkyrkoförsamlingen förtur till lokalerna i domprostgården.

Furunäs säljs i vår

Unik i sitt slag är även Furunäs på Näsebackens topp. Församlingarna äger restaurangbyggnaden byggd 1912 men själva verksamheten – med lunchmat, catering och begravningskaffe – har drivits av hyresgäster. Enligt Haaranen strävar man efter att Furunäs snabbt läggs ut på fastighetsmarknaden.

– Siktet är ställt på våren, vi hoppas på många samtal av intresserade köpare, säger hon.

Strax nedanför Furunäs finns ett bostadshus, det så kallade gula huset, som församlingarna äger. Även det ska säljas och samma gäller för Kaplansgården norr om domkyrkan. Både byggnaden från slutet av 1700-talet och tomten på cirka 4 000 kvadratmeter ska säljas. Helheten är för tillfället uthyrd till en privat daghemsaktör.

För den finskspråkiga församlingen utgör Karijärvi kursgård en smärtpunkt. Samfälligheten fattade redan 2012 beslut om att avveckla verksamheten och riva huvudbyggnaden men först nu har rivningsarbetena kommit i gång.

Asbesten ryker först

– Församlingen har inte haft någon verksamhet i Karijärvi på snart tio år och huset har stått tomt så när som på en kort tid då en flyktingmottagning för unga fungerade där, säger Rebecca Haaranen.

Enligt Haaranen är huvudbyggnaden i dåligt skick och före årsskiftet inleddes rivningen med att avlägsna hälsovådlig asbest. De bästa bitarna av Karijärvi blir ändå kvar för församlingsmedlemmarna att njuta av.

– Platsen i sig är underbar. Strandbastun och kapellet blir kvar och öppnar upp för naturnära rekreationsverksamhet. Vi har bland annat ordnat en happening i Karijärvi där deltagarna sovit utomhus.

På sälj- eller rivlistan finns även växthuset vid Näsebackens begravningsplats samt gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård.

Gemensamma kyrkorådet möts nästa gång den 18 februari.