Fastighetsägarna i centrum har rutit till

NYA TAG. Det ser ut som om staden och fastighetsägarna i kärncentrum hittat varandra i viss mån. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stad bad Posintra diskutera med 8 fastighetsägare i gamla stadskärnan, en i sänder. Nu finns vilja att gå vidare i grupp. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att viljan att investera är större än hittills.

Ros och ris, belåtenhet och missnöje helt beroende av vem som frågats. Nu har Borgå centrumaktörernas åsikter nedskrivna.

Bakgrunden är givetvis att inte så mycket hänt i stadens gamla centrum under de senaste åren, medan västra åstranden byggs ut i rak takt. Staden och fastighetsägarna har haft svårt att hitta en strategi som båda godkänner och diskussioner i stora grupper har inte gett önskat resultat.

Därför gav staden utvecklingsbolaget i uppdrag att ta reda hur enskilda aktörer uppfattar nuläget och vilka önskemålen är för framtiden.

Ingen rapport

I slutet av veckan lämnade Posintradirektören Ulla Poppius över en diger lunta åt von Schoultz, som ändå inte hunnit bekanta sig med materialet i detalj ännu.

– Det är inte fråga om en vanlig rapport som ska offentliggöras, utan diskussionerna har antecknats som sådana och materialet innehåller också konfidentiell information om de enskilda företagen. Vi kommer att använda denna info som grund då vi går vidare med att utveckla centrum, förklarar han.

På begäran av ÖN sammanfattar han ändå åsikterna i stort även om han påpekar att utredningen kan innehålla guldkorn som han ännu inte hittat på grund av snabb genomläsning.

Ulla Poppius vill inte redogöra för arbetet i offentligheten eftersom staden är beställare. Hon anser ändå att diskussionerna förts i god anda.

Posintra har ställt frågor om själva fastigheterna, om uthyrningsläget, byggnadernas skick, samarbetet med staden hittills, utbyggnaden av västra åstranden, parkering och turism. De tillfrågade har också fått uttala sig i högsta allmänhet.

Inte enbart kritik

Fredrick von Schoultz hade kanske förväntat sig ännu beskare kritik än vad som getts.

– Det sägs ju att fastighetsägarna är besvikna på Borgå, men många av dem vi nu frågat uppger att samarbetet varit bra eller någorlunda bra. Visst är en del också kritiska och önskemålet är mera samarbete i planläggningsskedet. 2 av 8 anser att samarbetet ibland är svårt.

De flesta tycker att stadskärnan behöver fler parkeringsplatser och man hoppas att staden diskuterar både platser och pris med fastighetsägarna.

Att Borgå splittrat centrumfunktionerna gillar alla inte eftersom man anser att den gamla stadskärnan offras.

– Alla tycker att någonting måste göras.

Biträdande stadsdirektören upplever att viljan att agera tillsammans är starkare än förr men exakt vad det beror på vet han inte.

– Det kan hända att aktiviteten på västra åstranden bidrar, att tiderna blivit lite bättre ekonomiskt kan också inverka.

Så nu kommer staden att fortsätta samarbeta med fastighetsägare i grupp.

På frågan om Posintras projekt gett nya infallsvinklar eller idéer kan von Schoultz inte svara direkt.

– Som sagt, undersökningen kan innehålla detaljer som jag inte ännu noterat.

Justeringar?

Staden vill ju nu testa samma koncept som Sibbo genomfört i Nickby med strålande resultat, nämligen att en stor del av ersättningarna för markanvändningsavtal i gamla centrum slopas under en viss tid om byggprojekt genomförs i rask takt.

Man hör åtminstone en del fastighetsägare säga att tidsramen är för snäv och riskfylld och borde förlängas.

Fredrick von Schoultz säger att alla ska behandlas jämlikt.

– Om det visar sig att alla aktörer anser just den här saken förhindra att byggprojekt i centrum startas, är staden givetvis villig att diskutera frågan.