Fastigheterna i fokus

INDRAGNINGSHOTAD. Den svenska skolan i Tessjö hör till de byskolor som försvinner om beslutsfattarna godkänner den nyaste skolnätsrapporten. Bild: Albert Häggblom

Lovisaborna diskuterade den nyaste skolnätsplanen och motsatte sig planerna på skolindragningar.

Ett åttiotal intresserade Lovisabor samlades på tisdagskvällen för att diskutera skolnätets framtid, de flesta från de byar där skolan ska dras in enligt förslagen i den nyaste rapporten. Motståndet mot en skolcentrering var stort.

Fastigheterna och fastighetskostnaderna blev ett huvudtema. Man frågade på vilket sätt staden har beaktat räntekostnaderna för sina stora lån om man bygger flera nya skol- och dagisfastigheter. På inget sätt alls visade det sig. Man frågade också om byskolorna, om de bevaras, kan räkna med de stora investeringar som förutsätts i status quo-alternativet i rapporten. Knappast, var svaret på den frågan.

I mars i bildningsnämnden

Skolnätet behandlas nästa gång den 2 mars vid en aftonskola för beslutsfattarna. I slutet av mars är frågan uppe för behandling i bildningsnämnden och till dess ska det också finnas en konsekvensanalys av vad som händer i byarna om skolorna dras in.

Vid tisdagsmötet framfördes önskemålet att föräldrar och elever skulle få stå för analysen, som trots allt ändå görs av bildningssidans tjänstemän.

Till bildningsnämndens möte ska tjänstemännen också åstadkomma lönsamhetsberäkningar. Blir en stor investering i till exempel en enhetsskola i centrum av Lovisa någonsin lönsam, och i så fall efter hur lång tid, är en av frågeställningarna som ska få ett svar.