Fastigheter vid vatten lockade i Lappträsk

Under mars månad såldes två fastigheter i Lappträsk till ett pris som översteg gränsen på 150 000 euro. Båda gränsar till en sjö.

Över 150 000 euro Fastighet: Lägenheten Suvirinne vid Syvälahtivägen 74 i Porlom gränsar till Pyhäjärvi och har en areal på 4 000 kvadratmeter. På området finns en fritidsbyggnad och en eko...