Ny direktör fascineras av vatten

DET VIKTIGA VATTNET. För Elina Antila är vattnet i alla dess former oerhört intressant. Tjänsten som verkställande direktör för Borgå vatten känns helt rätt. Bild: Lotta Åberg

Medan vatten för de flesta konsumenter är någonting ytterst vardagligt, har ordet en mångdimensionerad innebörd för Elina Antila. Nyvalda direktören för Borgå vatten ser denna kemiska förening av väte och syre som en komplicerad och intressant värld. Den får hon inte nog av.

Elina Antila är född i Vasa och kom via Jyväskylä till Esbo, där hon utbildade sig till diplomingenjör vid Tekniska högskolan. Det var då hon jobbade vid AGA och vattenhantering hörde till arbetsuppgifterna, som intresset väcktes på fullt allvar.

– Vid det här laget har jag tjugo års erfarenhet av vatten, konstaterar hon och tillägger småleende att det känns skönt att aldrig behöva grubbla över jobbvalet.

Vatten är ju den viktigaste resursen för liv och vattenrelaterade frågor finns inom alla sektorer i samhället. En positiv sak är också att branschens aktörer inte konkurrerar sinsemellan.

– Vi berättar väldigt öppet om vad vi gör och arbetar tillsammans för utvecklingen.

Bor i Esbo

Det var för cirka 2,5 år sedan Antila valdes till anläggningschef vid Borgå vatten. Hon bor fortfarande i Esbo, det är bäst för hela familjen. De tre barnen är visserligen unga vuxna, men kommer och går fortfarande i barndomshemmet och en flytt till Borgå känns inte rätt för tillfället.

– Men Borgå är en underbar stad och det är inte uteslutet att vi i något skede slår oss ned här.

Hon upplever inte arbetsresorna som speciellt belastande.

– Jag kör till och från jobbet på 40-50 minuter sommartid även om arbetsvägen är på drygt 60 kilometer. Samma tid för arbetsresor måste man ofta spendera också inom huvudstadsregionen på grund av alla bilköer.

Under sin tid vid Borgå vatten har Elina Antila hunnit bekanta sig med huset ganska bra men fortfarande granskar hon alla processer med nya och nyfikna ögon.

– Uppgiften som verkställande direktör är ju dessutom ny för mig.

För tillfället jobbar hon som tf direktör eftersom Risto Saarinen befinner sig på semester, samtidigt sköter hon uppgiften som anläggningschef. Själva direktörsbytet sker den första oktober.

Till ny anläggningschef har valts Sari Rajajärvi, som kommer från Mäntsälän vesi.

Stora utmaningar

Antila har redan noterat att direktörsuppgiften för med sig nya samarbetspartner inom varierande samhällssektorer. Det gillar hon.

Borgå Vatten planerar dessutom för stora investeringar, av vilka transportvattenledningen från Helsingfors är den största. Det handlar om en investering på hela 33 miljoner euro och projektet har väckt mycket diskussion. För tillfället utarbetas en plan för förverkligande och arbetet fortsätter fram till hösten 2019. Att bygga ledningen tar 2-4 år i anspråk.

Den här sortens satsningar är aldrig svartvita. Men flera alternativ har utretts och största delen av dem är direkt omöjliga att få till stånd.

Elina Antila framhåller att planering är a och o, detta arbetsskede måste få ta den tid som behövs.

Hon förstår att projektet stötts och blötts och att precis alla inte applåderat investeringen.

– Den här sortens satsningar är aldrig svartvita. Men flera alternativ har utretts och största delen av dem är direkt omöjliga att få till stånd.

Samtidigt som nysatsningar görs är underhållet viktigt och då talar hon om exempelvis anläggningarna i Saxby och Sannäs, skyddet av grundvattenområdena inte att förglömma. Gamla rör ersätts bit för bit med nya och föråldrad apparatur byts ut.

Å andra sidan är det fråga om en rätt konservativ bransch. Gamla uppfinningar kan vara de som fungerar bäst också i dag.

På avloppssidan investeras också, just nu har turen kommit till reningsverket i Hermansö. Bredvid det gamla verket i Kokon byggs också två nya pumpstationer, av vilka den ena är den största som någonsin uppförts i Borgå. De här satsningarna har en prislapp på totalt 4-5 miljoner.

Vattenavgifterna stiger givetvis på grund av alla investeringar, men Elina Antila påpekar att så här är det överallt.

– Våra taxor är på medelnivå. Vi strävar efter moderata höjningar så att inga dramatiska kast behöver ske.

Stort kunnande

Borgå vatten har en personal på cirka 45 personer. Nya bossen gläder sig över den expertis som finns.

– Det är viktigt att kunna rekrytera yrkeskunnigt folk och det har Borgå vatten lyckats med.

Ibland måste man ta till skräddarsydda metoder för att få precis den typ av kunnande som behövs och hon nämner ett färskt fall där man använt sig av läroavtal.

– Det lyckades riktigt bra.

ÖN träffar Elina Antila dagen före semestern. Nu kan hon koppla av ett tag. En sak är säker, nu passar hon på att röra sig i naturen så ofta som möjligt.

– Jag älskar parkgympa och den här sortens grejer, jag måste få komma ut.

Visst hör bio och teater också till favoritsysselsättningarna, men på sommaren är det naturen som gäller.

– Att hinna umgås med vänner och bekanta är förstås också positivt.

Vattnet göms inte bort under fritiden heller, men då är det föreningsformen som gäller.