Farthinder och sänkt hastighet – plötslig trafikändring förbryllar på Tarkisvägen

Många bilister har överraskats av de ändrade trafiklösningarna i Tarkis. Ett förhöjt övergångsställe byggdes på bara några måndagstimmar i korsningen vid Rotnäsvägen. Bild: Kristoffer Åberg

Måndagsmorgonen kom med en överraskning för många Borgåbor som brukar ta Tarkisvägen in till centrum. Där Stensbölerakan kröker sig ska bilen inte bara rattas i 50 kilometer i timmen, ett förhöjt övergångsställe ska dessutom hjälpa till att tämja alla gasglada bilister.

Söndag kväll och allting var som vanligt i storkurvan i Tarkis, strax utanför tätorts-Borgå. Tidig måndag morgon, inget konstigt då heller, men vid tiotiden var förändringen ett faktum och många bilis...