Färre parkeringsplatser är ingen stor uppoffring

Klimatförändringen fortsätter oavsett om vi talar om den eller inte, särskilt om förslag på lösningar nobbas med kortsiktiga argument som att man vill parkera vid butiksdörren.

Vem minns skogsbränderna i Australien? Eldhaven var samtalsämne nummer ett i början av året, åtminstone tills Wuhan och ett nytt virus dök upp. Och därifrån blev det bara värre, som vi alla vet. I dag...