Färre lämnar kyrkan under pandemin

Utträdena ur kyrkan har minskat med en femtedel under coronaepidemin. Bild: Jeanette Östman/SPT

Många dop har flyttats, men det är fortfarande oklart om det kommer att påverka kyrkans medlemsantal.

Epidemin har fått färre finländare att träda ut ur kyrkan, skriver webbtjänsten Eroakirkosta.fi i ett pressmeddelande. Mellan oktober och mars var utträdesanmälningarna omkring en femtedel färre än de varit i medeltal under det föregående årtiondet.

"I slutet av sommaren verkade utträdena fortfarande vara på samma nivå som förut. Förändringen är ganska tydlig", säger informatören Jori Mäntysalo i pressmeddelandet.

Uppgifterna gäller den Evangelisk-lutherska kyrkan och Finlands ortodoxa kyrka. Siffrorna kommer från eroakirkosta.fi och kyrkans statistik.

På grund av begränsningarna har också dop flyttats och det är oklart hur antalet döpta påverkas.

Det finns stora skillnader mellan vilka åldersgrupper som hör till kyrkan. Bland 33-åringarna är det endast 51 procent som är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan. Motsvarande siffra för personer över 90 år är 90 procent.