Färre än tio Sibboäldre väntar på vårdplats

VÅRDPLATS. Alla platser är fyllda men kön är inte lång. Arkivbild.Bild: Kristoffer Åberg

Alla vårdplatser för äldre Sibbobor, på boenden, på rehabiliteringsavdelningen och på långvården är fyllda, men läget är helt under kontroll.