Färre än tio Sibboäldre väntar på vårdplats

VÅRDPLATS. Alla platser är fyllda men kön är inte lång. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Alla vårdplatser för äldre Sibbobor, på boenden, på rehabiliteringsavdelningen och på långvården är fyllda, men läget är helt under kontroll.

Det är anhöriga till personer på kommunens vårdenheter som slår larm.

– Det är trångt på alla enheter för äldre och en del får ligga i korridorerna.

– När en klient vid något av boendena tas in på sjukavdelningen är där genast någon annan som får ta över hans eller hennes lediga plats.

– Det här stämmer verkligen inte, säger serviceinstruktör Nina Weckman vid enheten för boende- och vårdservice i Sibbo kommun.

– Den som har en plats vid ett boende får naturligtvis behålla sin plats också vid sjukdom och vid behov av akut vård vid rehabiliteringsavdelningen. Om någon upplever att de har mist sin plats så måste det ha varit fråga om en intervallplats.

Ingen i korridorerna

Alla vårdplatser för äldre i Sibbo är fyllda, men det är inte på något sätt ovanligt.

– Vi har 50 egna boendeplatser och 34 köptjänstplatser, säger Weckman. Därtill kommer långvårdsavdelningen Regnbågen med 32 platser och så finns det som förr kallades sjukavdelningen, nu akut- och rehabiliteringsavdelningen, med också där 32 platser.

– Att folk skulle vara tvungna att ligga i korridorerna har jag inte sett på åtminstone fem år.

Nina Weckman har jobbat inom äldrevården i Sibbo i närmare tjugo år.

– Mycket har hänt. Hemvården har till exempel utvecklats enormt.

– Men visst har också kriterierna för när man tas in för vård blivit mycket strängare.

Kortare vårdtider

Det här ser man på vårdtiderna. Förr var det inte alls ovanligt att någon hade en vårdplats i tio år, kanske mer.

– Nu har vi kvar några få som har kommit in för tio år sedan, säger Weckström. Men de flesta vårdtiderna är nu ett eller två år. Vårdbehovet är mycket större när klienterna får en plats på ett boende.

Behovet av vårdplatser för personer med demenssjukdomar har också ökat rejält.

– Förr hade vi fem vårdplatser för minnessjuka, vid det dåvarande åldringshemmet, säger Weckman. Nu har vi två hela enheter för minnessjuka.

Orsaken är inte bara den att folk blir allt äldre.

– Diagnostiseringen har också gått framåt.

Andra alternativ

Någon kö till vårdplatserna finns det inte, men det är mer en fråga om semantik.

– Vi talar inte om kö, men det finns i kommunen under tio sådana äldre som vi följer med för att utreda om de snart har ett behov av en vårdplats, säger Weckman.

– Det kan hända att någon är intagen på akut- och långtidsrehabiliteringen och inte mer kommer att klara sig på egen hand. Då måste vi fundera på andra alternativ.

De som inte får plats på kommunens egna serviceboenden kan i stället anlita Sibbo servicehusstiftelses boenden.

– Några servicesedlar har vi inte, säger Weckman. Det är möjligt att kommunen köper en plats också utanför kommunens gränser men just nu har vi bara en klient som vill utnyttja den möjligheten.

Mer intervallvård

Intervallvård ges i första hand till dem som vårdas hemma av en närståendevårdare. Enligt lag har närståendevårdaren rätt till tre lediga dagar i månaden.

– Intervallvården finns också för dem som inte lyfter kommunens stöd för närståendevård, säger Weckström.

– Vi är inte så stränga med vårdtiderna heller. Om det behövs kan vi hålla klienter i en eller till och med två veckor i intervallvård.

Just nu finns det bara fyra intervallplatser, alla på Solliden.

– Ibland känns det som om det skulle behövas fler intervallplatser, säger Weckström.

En intervallplats för två personer, som turas om, finns också på kommunens första familjevårdshem för äldre. Där finns dessutom plats för två stadigboende klienter.

Familjevårdshem är kommunens nya satsning på äldrevården. En ny kurs har avslutats och Weckström hoppas på att åtminstone en ny familjevårdare kan inleda sin verksamhet inom en nära framtid.

FAKTA

Familjevård för äldre

En familjevårdare sköter en eller fler äldre, i sitt eget hem eller i klientens hem.