Får Migri tolka lagar humant?

Bild: Evy Nickström

Frågan är vad Finland gör med de flyktingar som inte tas emot av sina hemländer? En växande skara papperslösa i Finland är en säkerhetsrisk, både för dem själva och för samhället.

I Lovisa är engagemanget stort för den irakiska familjen, mamma, pappa och sju barn, som nu ser ut att bli papperslösa. Redan i några års tid har familjen hoppats på ett beslut som ger dem rätt att st...