Fanns inget att diskutera – utbildningssektionen bordlade ärende om sparåtgärder

SPARKRAV. Sibbos ekonomi är ansträngd och enligt ett beslut från i fjol ska en ledningsgrupp bestående av de ledande tjänsteinnehavarna utarbeta ett anpassningsprogram. En lista över möjliga sparåtgärder som de förtroendevalda ska ta ställning till har utarbetats för bland annat bildningssektorn och på den fanns skolstängningarna med. Bild: Kristoffer Åberg

En lista på föreslagna sparåtgärder som svenska utbildningssektionen enligt beslutsförslaget skulle godkänna väckte ramaskri i Sibbo. Då det på torsdagen blev dags för möte hade listan tagits bort, så utbildningssektionen hade inget annat att göra än att bordlägga ärendet.

– Ärendet innehöll i praktiken bara en rubrik, det fanns inte tillräckligt med information för att föra en diskussion. Ärendet bereds noggrannare till nästa möte, säger Kenneth Albrecht (SFP) som är ordförande i svenska utbildningssektionen.

ÖN skrev tidigare om en lista på sparförslag som tagits fram av tjänstemännen där bland annat en stängning av Salpar skola och Gumbostrands skola fanns med. Enligt det ursprungliga beslutsförslaget, som ändrades inför mötet, skulle svenska utbildningssektionen omfatta förslagen på listan.

Det handlade om dåligt valda ord i en mening, det skulle ha varit juridiskt omöjligt att ta det beslutet.

– Det handlade om dåligt valda ord i en mening, det skulle ha varit juridiskt omöjligt att ta det beslutet, säger Albrecht.

Själva sparlistan är ändå verklig och enligt Albrecht ska den fungera som grund för diskussion. I slutet av augusti behandlades tjänstemännens förslag till sparåtgärder i den politiska styrgruppen som tillsatts för att bereda kommunens anpassningsprogram.

– Listan handlar alltså inte om direkta förslag att till exempel lägga ner skolor, utan syftet med den är att föra en öppen diskussion om olika åtgärder och vad de skulle innebära.

Så Sibboborna behöver inte vara oroliga för skolstängningar?

– Inte på grund av den här listan, beslut om skolstängningar går inte till på det viset.

Mer läsning