Fängelse för branden i Monby

ELD. Branden orsakade stora skador. Ersättningsfrågan behandlas i ett separat ärende. Bild: Arkiv

En man i tjugoårsåldern har dömts för branden i Monninkylän koulu. Bakom sig hade han en lång rad andra brott och dömdes på totalt 22 punkter – däribland grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Det var i juli som den då 19-åriga mannen klättrade upp på Monninkylän koulus tak. Där slog han sönder ett fönster med övervakningskameran han nyligen slitit loss. Så klättrade han in. Han samlade en hög av anteckningsblock, mappar och annat brandfarligt, tuttade på och började gå ut ur skolan i den rökfyllda luften. Han lämnade ändå inte byggnaden förrän han plockat med sig elektronik, bland annat en dator. På vägen ut tände han eld på en anslagstavla i trappuppgången.

Skolbranden var en stor nyhet i början av juli, och det stod fort klart att den var anlagd. Själva branden, som han erkänt sig ligga bakom, orsakade skador på uppskattningsvis omkring 700 000 euro.

På onsdagen dömde Östra Nylands tingsrätt den nu 20-åriga mannen till tre års fängelse. Själva branden gav en dom för sabotage, men han dömdes på totalt 22 punkter, däribland grovt sexuellt utnyttjande av barn – ett fall som behandlades bakom stängda dörrar. Han har också gjort en lång rad andra brott i huvudstadsregionen och östra Nyland – bland annat skadegörelser, narkotikabrott, stölder, snatterier och ett fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten där han körde i 150 km/h längs Ring III. Skadestånden landar på totalt omkring 22 000 euro. Skadestånden för skolbranden behandlas i ett separat ärende i tingsrätten.

Efter en sinnesundersökning bedömdes han ha nedsatt tillräknelighet i alla brotten.

Hans medbrottsling, en nu sjuttonårig pojke som på den huvudåtalades order försökte köra över en väktare i samband med en bensinstöld i mars 2017, dömdes till fyra månaders villkorligt fängelse. Brottsrubriceringen löd försök till grov misshandel som ung person, utöver ett par lindrigare brott.

Domarna har inte vunnit laga kraft.