Familjer får brev

Det är familjerna som själva bestämmer om de vill ha privat eller kommunal dagvård, men bildningsledningen i Borgå marknadsför privata alternativ.

Familjer med barn i dagvård i Huktis daghem, Lönneberga daghem och Villa Villekulla daghem har den här veckan fått ta emot ett brev från Leila Nyberg, direktör för småbarnsfostran och Hilding Mattsson, bildningsdirektör.

I brevet konstateras att staden kommer att avstå från små och oändamålsenliga daghemslokaler om det går att hitta ersättande platser på annat håll.

Tjänstemännen föreslår att familjerna kan ansöka om vårdplats i det privata daghemmet Touhula och anvisar också till den sida på stadens webbplats som ger närmare information om ansökningsprocessen och om servicesedlar.

Hilding Mattsson säger att det ligger i allas intresse att alla daghem har tillräckligt med barn.

– Vi samarbetar med de privata daghemmen på det sättet att vi informerar om att de finns.

– Det är ändå klart att om föräldrarna inte vill anlita privata daghem så är vi skyldiga att erbjuda en kommunal plats.