Falskt larm: Fjädermyggslarver skrämmande lika blågrönalger i Borgå å

BAKTERIER. I vattnet utanför stranden Sondby 1 i Borgå noterades fekala avföringsbakterier under onsdagen. Efter miljöhälsovårdens avrådan om bad var stranden helt tom på torsdagen. Bild: Daniel Andersson

På onsdagen rapporterade ÖN att det i Sondby upptäckts fekala avföringsbakterier i vattenprovtagningar vid badstranden Sondby 1 i Borgå. På torsdagen togs närmare prover för att kartlägga läget. Något som liknade blågröna alger sågs också i Borgå å.

– Under fredagen kommer vi att få preliminära resultat om det faktiskt förekommer bakterier eller om det bara var något tillfälligt i det tidigare provet, säger hälsoskyddsplaneraren Maarit Lönnroth p...