Fallskärmshoppare intresserade av egen flygplats

HOPP. Det finns planer på en flygplats för fallskärmshoppare i Pyttis. Bild: Mostphotos

De första stegen i en utredning om en flygplats i Pyttis har tagits.

Olli Nuuttila, kommundirektör i Pyttis, säger att en utredning är spå gång, men det finns ännu inte något att informera om i offentligheten.

– Utredningen genomförs av kommunen i samarbete med de privata aktörer som vill bygga en flygplats för fallskärmshoppare. Det finns lediga områden i Pyttis som inte har bebyggelse på nära håll och som kunde lämpa sig för ändamålet.

Han tror inte att tillståndsprocessen i sig blir alltför omfattande.

– Vi talar ju inte om en internationell flygplats utan om en liten flygplats där små plan ska kunna landa och lyfta. Trafi måste godkänna planerna och givetvis måste en miljökonsekvensbedömning göras, men på det hela taget är det inte fråga om en stor process.

Gratistidningen Ankkuri som utges i Kotka skriver att flygplatsen troligtvis placeras inom en fem kilometers från sportcentret Sirius Sport Resort. Flygplatsen skulle framför allt betjäna de fallskärmshoppare som övar i Sirius vindtunnel.

Det som behövs för fallskärmshopp är en startbana och ett relativt stort och öppet område där hopparen tryggt kan ta mark.

Klubb

Hanna Halonen är koordinator på Skydive Finland som är landets största klubb för fallskärmshoppare. Klubben har sin bana i Uttis.

– Det som behövs för fallskärmshopp är en startbana och ett relativt stort och öppet område där hopparen tryggt kan ta mark. En hall, eller någon annan täckt byggnad, där man förvara kläder och utrustning skulle också vara bra.

Hon säger att det finns rätt gott om flygplatser som lämpar sig för fallskärmshopp i Finland och att det är ovanligt att en ny ska anläggas.

Hon ser det inte som en omöjlighet att fallskärmshoppare och segelflygplan kunde dela på samma bana.

– Men gemensamma spelregler om att man håller sig till sin egen sektor behövs. I Räyskylä torde man göra så.

I grannkommunen

FAKTA

Kymmene flygplats

Byggd 1943.

Ligger tretton kilometer från Kotka stad.

Startbanan är 843 meter lång och 15 meter bred.

Karhula flygklubb har sitt flygmuseum på området.

En privatperson ska bygga en hangar för ett tiotal plan.

Kymmene flygplats i Kotka ses som ett alternativ när verksamheten på Malms flygplats upphör. Två flygklubbar: Kotka och Karhula har verksamhet på Kymmene flygplats. Kotka ägnar sig åt motordrivna flygplan. Karhula är en av landets aktivaste segelflygklubbar med mera än 3 000 flygningar årligen.

– Jag tror inte på möjligheten att ta emot fallskärmshoppare här. Vår bana är smal och vi använder vinschstart för att få upp planen i luften. Det betyder att vår egen verksamhet måste stå stilla medan fallskärmshopparna är i gång, säger Oiva Lehtinen.

Han är flyglärare och chef för flygplatsen. Han har inget emot planerna i Pyttis.

– Det är ok för oss om fallskärmshopparna vill bygga i Pyttis.