Fäktaren fick femtiotusen

KVALITETSSTÖD. Borgåregissören Klaus Härös film Fäktaren har fått 50 000 euro i kvalitetsstöd av statens audiovisuella konstkommission. Bild:

Finländsk film fick en halv miljon kvalitetsstöd då statens audiovisuella konstkommission beviljade kvalitetsstöd till tjugofem filmer.

Av de långa teaterfilmerna gick det största stödet om 50 000 euro till Borgåregissören Klaus Härös film Fäktaren. Jörn Donners biografiska film Armi Elää! och Esa Illis Toiset tytöt fick 40 000 euro var.

Fäktaren beskrivs som en berörande film där den enskilda individens val och öde kopplas till en historisk kontext. I motiveringen konstateras också att personerna är noggrant och psykologiskt trovärdigt gestaltade, samt att filmens yttre epok är övertygande byggd. Vidare beröms Härös förmåga att regissera både vuxna skådespelare och barn, dessutom lyfter kommissionen fram han exceptionella fina användning av filmiska grepp i alla delmoment.

Filmen är av internationell standard och har förtjänat alla pris och nomineringar den fått.

Den audiovisuella konstkommissionens kvalitetsstöd beviljas för producenten av en konstnärligt högklassig och högkvalitativ film eller annat bildprogram för utvecklingen av en ny produktion. År 2015 ansöktes stöd utifrån en film eller program som visats offentligt för första gången. Kvalitetsstödet för film är först och främst avsett för att utveckla en ny produktion.

Sammanlagt fick kommissionen in 71 ansökningar vilket innebär en märkbar ökning jämfört med föregående år. Namnen på stödtagarna publicerades fredagen den 11 mars i samband med Tammerfors filmfestival.

Mer läsning