Faktapolitiken kommer tillbaka

Jag önskar faktapolitiken välkommen tillbaka och hoppas att populismen glöms bort.

År 2020 har verkligen varit annorlunda än vad någon av oss kunde tänka. Coronakrisen har gjort vårt liv svårt. Man måste ändå försöka tänka positivt. En positiv sak som har hänt är en ändring i den politiska kulturen i Finland. Faktapolitiken har kommit tillbaka och populismen har minskat.

Populism har varit ett problem i politiken under hela 2010-talet. Populisterna glömmer ofta sanningen och hur man borde bete sig. Det är viktigt att göra politik så att man förklarar allt tydligt och inte pratar politisk jargong. Man får inte förvränga sanningen eller säga sådant som inte baserar sig på fakta.

Coronakrisen har fått många av oss att fundera på hurdana beslutsfattare vi vill ha i Finland. Hurdana politiker ska fatta beslut för oss när tiderna är svåra? I svåra situationer vill de flesta finländare ha stabilt beslutsfattande som baserar sig på fakta. Vi vill ha politiker som alltid kommunicerar vad som har gjorts och varför.

Nästa kommunalval är redan nära. Valet kommer att hållas i april 2021. Jag hoppas att vi i tid börjar diskutera hur vill vi utveckla Borgå. Till exempel sociala medier har gett oss en arena där det är lätt att säga vad man tycker om olika saker. Det är viktigt att alla deltar och säger sin åsikt.

Följande fyra år kommer inte att bli lätta. I Borgå måste man samtidigt kunna bygga en bättre stad för alla invånare och se till att stadens ekonomi är i skick. Därför hoppas jag att inget parti lovar sådant som det inte kan göra efter valet. Samtidigt hoppas jag att alla är redo att samarbeta.

Jag önskar faktapolitiken välkommen tillbaka och hoppas att populismen glöms bort. Vi behöver beslutsfattande som baserar sig på sanning och fakta. Jag hoppas att alla partier fokuserar mer på att presentera trovärdiga lösningar på tidens stora problem.

Mikko Valtonen, Borgå

Mer läsning