Fågelkadaver vid husknuten är oetiskt

KADAVER. Asätare som mårdhund tar hand om dött vilt. Bild: Mostphotos

En kvinna i Haiko gjorde en oangenäm upptäckt under en promenad i Haikoskogarna i lördags.

Hon upptäckte fågelkadaver i närheten av småhusområdet Lasarettet i Haiko. De låg öppet i en grop alldeles intill stigen hon promenerade längs. Hon uppskattar antalet döda fåglar till elva. Största delen var änder, men med fanns också duvor. Hon har berättat om sin upptäckt på Facebook och hennes inlägg har kommenterats livligt.

Bror Tallberg, verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening, säger att kadaver av vilt får lämnas kvar i skogen.

– Det är lagligt, men är däremot är det oetiskt att låta viltkadaver ligga kvar på ställen där människor rör sig. Bäst skulle det vara att föra bort resterna ur folks åsyn, helst längre in i skogen. Givetvis ska man inte heller lämna kadaver i närheten av hus. Det finns mycket mårdhund åt Haikohållet och jag tror att mårdhundarna och andra asätare på några dagar gör slut på det som återstod av fåglarna.

Han har inte sett bilder på kvinnans upptäckt, men han misstänker att jägaren skurit ut bröstbitarna ur fåglarna och lämnat resten.

Det är lagligt, men är däremot är det oetiskt att låta viltkadaver ligga kvar på ställen där människor rör sig.

Säsong

Jakt på ringduva är tillåtet under perioden 10 augusti–31 oktober. Änder får jagas under tiden 20 augusti–31 december.

Finlands viltcentral säger att ringduvan är en traditionell viltfågel som jagas rikligt i hela Europa. Intresset för ringduvejakt har ökat kännbart i Finland under 2000-talet. Jaktbytet är årligen över 200 000 fåglar. Bytesmängden har under de senaste åren stigit till samma nivå som bytesmängden av orre och gräsand. Den viktigaste orsaken till det ökande intresset är de stora bestånden.

Däremot är skogsduvan en fridlyst art. Den förekommer i flockar med ringduvor eller som enstaka fåglar. Skogsduvan saknar vingarnas vita fläckar och sättet den flyger på avviker från ringduvans.