Också Sibbo öppnar upp

Även i Sibbo är det nu möjligt att gradvis lätta på coronarestriktionerna tidigare än beräknat. Lokaler som används för hobby- och motionsverksamhet, bland annat motionssalen i Allaktivitetshallen, öppnas även för vuxna den 1 februari.

01.02.2022 10:32
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på rekommendation av de regionala coronakoordineringsgrupperna beslutat avveckla begränsningarna för lokaler och offentliga tillställningar.
Gym, motionslokaler och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott samt simhallar och lokaler som används för amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp kan nu öppna igen. Sibbo kommuns motionslokaler öppnar också för vuxna den 1 februari. Kommunens Idrottstjänster börjar igen ordna motionsgrupper för vuxna den 7 februari.
Sibbo instituts kurser börjar ordnas som närundervisning den 7 februari. Vid närundervisningen ska man använda munskydd, hålla avstånd och iaktta god handhygien.

Små offentliga tillställningar inomhus tillåts

Tillställningar inomhus med sittplatser för högst 50 personer tillåts från och med den 1 februari. Varje deltagare måste ha en egen sittplats, platserna måste vara namngivna eller numrerade. Det är dock fortfarande förbjudet att ordna offentliga tillställningar inomhus för över 50 personer och små tillställningar utan sittplatser. Regionförvaltningsverkets beslut om offentliga tillställningar gäller till den 15 februari.
I kundlokaler måste man fortfarande se till att det finns tillräckligt med utrymme. Arrangörerna ansvariga för kundlokaler och allmänna lokaler ska ordna användningen av lokalerna på ett sätt som förebygger risken att kunderna eller verksamhetsdeltagarna smittas av coronaviruset på grund av nära kontakter med varandra. Denna bestämmelse gäller fram till den 15 februari.
Kommunen rekommenderar att även privata tillställningar inomhus begränsas till högst 50 personer. Rekommendationerna om munskydd och distansarbete gäller tills vidare fram till den 13 februari.
Skolorna, daghemmen och kommunens andra tjänster, med undantag för social- och hälsovårdstjänsterna, informerar inte längre om eventuella exponeringar som rapporterats till dem. Till exempel skolorna och daghemmen informerar inte längre vårdnadshavarna via Wilma eller Daisy om insjuknade barn och eventuella exponeringar som rapporterats till dem.
Kommunen avstår från att informera om exponeringar eftersom frivillig karantän nu endast rekommenderas vid exponering inom familjer. Enligt de allmänna coronaanvisningarna behöver personer som exponerats på andra platser än i samma hushåll endast noggrant följa med eventuella symtom, inte hålla sig i frivillig karantän. Därför anses det inte längre nödvändigt att informera om exponeringar eftersom de belastar personalen.

ANDRA LÄSER