Fackrepresentanter vill lägga krokben för finsk yrkesutbildning

SPJÄRNAR EMOT. Både personalen och de förtroendevalda vid IUKKY har länge varit negativt inställda till nyordningarna inom yrkesutbildningen i trakten. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisafullmäktige håller inte ett extra möte på måndag om nya grundavtal för yrkesutbildningen.

Det nya grundavtalet för den finska yrkesutbildningen i Östnyland kan inte gå vidare i kommunernas beslutsmaskineri.

Helsingfors förvaltningsdomstol har fått ta emot besvär mot Borgå stadsfullmäktiges beslut att godkänna grundavtalet.

Det är Jukka Koppana, Sari Maunula och Veera Wejberg som har överklagat paragraf 19 i avtalstexten. Där sägs att utbildningsbolagets eventuella överskott kan fördelas bland ägarkommunerna.

Koppana är huvudförtroendeman vid den finska yrkesutbildningssamkommunen, IUKKY, medan Maunula är ordförande för den lokala fackavdelningen för yrkeslärare och Wejberg är ordförande för lärarföreningen vid IUKKY.

I sin besvärsskrift säger de tre att paragraf 19 kan visa sig undergräva personalens arbetsförmåner och inverka menligt på undervisningsnivån i framtiden.

Medlem i styrgruppen

Det är Sibbos bildningsdirektör Kurt Torsell som har verkat som utredningsman för ombildandet av yrkesutbildningen, både den svenska och den finska, i Östnyland.

– Det är sant att paragraf 19 inte kan tillämpas i det här fallet.

– Jukka Koppana är ändå medlem i utredningens styrgrupp och kunde där ha gjort oss uppmärksamma på att vi borde stryka paragraf 19. I stället har han låtit bli att delta i styrgruppens arbete.

– Jag anser att besväret inte har något att göra med en verklig oro för utbildningen utan bara är ett uttryck för en vilja att lägga käppar i hjulen för utredningen och de nya planerna för yrkesutbildningen.

Fortsätter i augusti

Det var meningen att stadsfullmäktige i Lovisa vid ett extra möte på måndag skulle ta ställning till de nya grundavtalen, både för Inveon och för IUKKY. Det mötet är nu inhiberat.

Däremot betyder det inte att ombildningen av den östnyländska yrkesutbildningen stannar upp. Ärendet som gäller den finska delen läggs fram för kommunerna på nytt i augusti. Det svenska avtalet, som gäller för Inveon och Prakticum, är i praktiken redan klart. Avtalen kommer ändå att göras färdiga parallellt.

– Kommunstyrelserna får välja styrelsemedlemmar för de nya samkommunerna i augusti, säger Kurt Torsell. Det blir villkorliga beslut på grund av besväret.