Facket prickar Borgå stad för brister i löneutbetalningen – kan leda till rättegång

I början av coronakrisen, våren 2020, avbröt många kommuner lönebetalningen vid verksamhetspunkter som stängdes tillfälligt. Nu granskas det juridiska i avbrottet. Bild: Arkiv/KSF

Coronan ledde till avbrott i löneutbetalningen inom vissa sektorer i städer och kommuner i Finland under coronavåren 2020. Förfarandet granskas nu juridiskt, och stadsdirektören för stadens talan i eventuella rättegångar.

När coronakrisen började på våren 2020 avbröt många kommuner lönebetalningen då olika verksamhetsställen stängdes tillfälligt. De uteblivna lönerna drabbade speciellt biblioteksanställda, skolgångsha...