"Facket har en plats i framtiden"

NYA MEDLEMMAR I SIKTE? Ordförande Ritva Hagström och huvudförtroendeman Sune Forss säger att det även bland de unga finns många som intresserar sig för fackföreningsverksamhet. Bild: Oskar Skogberg

När fackföreningen JHL Borgå firar 70-år pekar medlemskurvorna neråt men ordförande Ritva Hagström tror på rörelsens relevans. – Senast när folk får problem med lön eller arbetsvillkor på jobbet, och de funderar på var de kan få stöd, så börjar de tänka på facket.

Den främsta orsaken till att antalet medlemmar i Borgåföreningen dalat från 750 till 700 på ungefär fem år är stadens personalpolitik.

– Många som pensioneras får aldrig någon ersättare, säger Hagström som själv till vardags jobbar i köket på Linnajoen koulu.

En aktuell fråga som särskilt engagerar Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, är enligt Hagström och huvudförtroendeman Sune Forss landskapsreformen.

– Många medlemmar undrar om de fortfarande kommer att vara kommunalt anställda eller om har de flyttats till någon privat aktör när reformen är klar, säger Forss.

– JHL:s mål är att den kommunala produktionen av social- och hälsovårdstjänster ska förbli stark. Privata aktörer behövs också men balansen måste vara i skick, säger Hagström.

Jag tycker att det var ett bra beslut, Alva-huset behöver pengarna mer än vi.

Låg tröskel att delta

I stället för att ordna någon stor 70-årsgala valde JHL Borgå att ordna flera mindre tillställningar under året. Hagström berättar att medlemmarna bland annat deltog i Vårmässan i Helsingfors, i löpevenemanget Likkojen Lenkki i Jyväskylä och i juni ordnades en kryssning med övernattning i Tallinn.

– Men två större evenemang återstår ännu. Den 10.11 blir det ståuppkomik med Ismo Leikola på Konstfabriken och den 21.11 är det dags för höstmöte och middag på Grand. I det evenemanget deltar också förbundsordförande Päivi Niemi-Laine som delar ut hederstecken till sex medlemmar för långvarig aktivitet inom föreningen.

Hagström tillägger att föreningsstyrelsen också bestämt att alla gåvor eller donationer som kommer till JHL Borgå under jubileumsåret förmedlas till ungdomshemmet Alva-huset i Borgå.

– Jag tycker att det var ett bra beslut, Alva-huset behöver pengarna mer än vi.

Mer läsning