Regeringen enades om en ny hybridstrategi – nu ska samhället öppnas

Måndagskvällens presskonferens i Statsrådsborgen präglades av en hoppfull stämning.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) berättade om den nya hybridstrategin i hanteringen av coronaepidemin på måndagskvällen.
Mikael Sjövall/SPT
07.09.2021 10:15
Statsminister Sanna Marins (SDP) regering enades på måndagen om en uppdaterad hybridstrategi för att hantera coronaepidemin.
– Vi kommer att öppna samhället och avveckla restriktionerna stegvis, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).
Den nya hybridstrategin ställer som mål att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent för alla som har fyllt 12 år. Regeringen bedömer att målet kommer att uppnås i mitten av oktober.
– Vi kommer inte att vänta på att vi når en 80 procents vaccinationstäckning innan vi tillämpar den nya strategin. Arbetet med att avveckla restriktionerna börjar genast, säger Kiuru.
Hon nämner bland annat avvecklingen av sådana restriktioner som har drabbat barn och unga. Regeringen ska fatta ett principbeslut om den nya hybridstrategin på statsrådets session på torsdag.
– Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken. Det kan ännu komma bakslag. Därför behöver vi en nödbroms som ger oss möjligheter att införa nya riktade restriktioner, säger Taneli Puumalainen, avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet.

Nödbromsen i beredskap

Hybridstrategin innehåller alltså en mekanism som regeringen kallar för nödbroms. Den lanseras om utvecklingen går åt fel håll. Nya restriktioner kan införas om hälsovårdsmyndigheterna till exempel upptäcker att nya immuna varianter av coronaviruset har fått fotfäste i Finland.
– Den nya strategin innebär också att vi nu frångår klassificeringen av olika epidemifaser, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Hon höjer ändå varningens finger.
– Det här betyder inte att vi frångår alla försiktighetsåtgärder. Vi kommer också i fortsättningen att spåra större smittkedjor och se till att de blir släckta, säger Voipio-Pulkki.
Hur det blir med munskydden förblir oklart tills vidare.
– Det är Institutet för hälsa och välfärd som har utfärdat rekommendationen att använda munskydd. De får ta ställning till hur det blir, säger Pasi Pohjala, direktör på Social- och hälsovårdsministeriet.
Den nuvarande strategin för smittspårning och coronatestning kommer också att uppdateras, men Social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän filar ännu på detaljerna. Rekommendationen att jobba på distans är i kraft åtminstone till slutet av september.
– Ju snabbare vi når en tillräckligt hög vaccinationstäckning, desto snabbare kommer vi i gång med avvecklingen av restriktionerna. Vi måste också se till att vi har tillräckligt med vaccin för att uppnå målet, säger Krista Kiuru.

ANDRA LÄSER