Det kan vara slut med raffinerande av råolja i Sköldvik inom tio till femton år

Neste meddelar att företaget påbörjar en utredning om att övergå från råolja till förnybara bränslen vid oljeraffinaderiet i Sköldvik. Målet är övergången ska ske före mitten av 2030-talet.

Neste utreder möjligheterna kring att sluta raffinera råolja i Sköldvik.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
19.09.2022 10:29 UPPDATERAD 19.09.2022 14:59
Utredningens syfte är att kartlägga huruvida raffinaderiets anläggningar i Borgå kan byggas om så att de kan hantera förnybara bränslen.
Planen är alltså att utnyttja områdets existerande utrustning och kunskap på längre sikt. Det är något som huvudförtroendeman Sami Ryynänen ser väldigt positivt på.
– Planerna att bygga om existerande anläggningar för att kunna behandla förnybara bränslen betyder att sysselsättningen är tryggad också i framtiden. Värre hade det varit om man inte hade planerat några ändringar – då skulle verksamheten antagligen ha dött ut i takt med användningen fossila bränslen, säger Ryynänen.
Under övergången skulle man raffinera både förnybara och fossila bränslen, men målet är att helt sluta med råoljan före mitten av 2030-talet. Företaget kommer också att fortsätta att utveckla och undersöka möjligheterna kring så kallat grönt väte.
Företaget uppger att trots planerna kommer man ändå att kunna säkra sina kunders tillgång till fossila bränslen.
Också Borgå stad ställer sig väldigt positivt till nyheten.
– Detta är en fin nyhet med hänsyn till såväl Borgå stads som hela Finlands klimatmål. Sköldviks gröna omställning blir märkbart snabbare. Effekterna av områdets utveckling och investeringar återspeglas vid sidan av Borgå också i Nyland och i hela Finland, säger Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i stadens pressmeddelande.

Stora investeringar

OP:s analytiker Henri Parkkinen, som bland annat följer Neste, ser planerna som ett logiskt steg i bolagets anpassning till utvecklingen på energimarknaden, där man allt mer överger fossil energi.
– På det här sättet stärker Neste sin position inom förnybart, helt i enlighet med marknadsutvecklingen.
När det gäller storleken på investeringen uppger Neste inga siffror, men Parkkinens bedömning är att det rör sig om åtskilliga miljarder euro. Han säger att det har funnits en allmän förväntning på att Neste kommer att utveckla Borgåraffinaderiet. 
Redan i dag tillverkas förnybart bränsle inom enheten, även om största delen görs i Rotterdam och Singapore.
– Om allt går enligt planerna blir Borgå ett tredje starkt ben inom förnybart.
Största delen av Nestes vinst har de senaste åren kommit från förnybar energi. Enligt Parkkinen kan innevarande år dock bli ett undantag på grund av de exceptionella förhållandena på oljemarknaden, men under normala omständigheter är tillverkningen av förnybart bränsle klart mer lönsamt. Inom fossil olja är vinstmarginalerna mycket små.
Neste, som redan nu är världens största producent av förnybar diesel, ökar inom kort sin kapacitet både i Singapore och i USA. Där har bolaget ett samföretag med armeikanska Marathon Petroleum kring tillverkning av biobränsle i Kalifornien.
Enligt Parkkinen är Nestes Borgåplaner positiva för hela Finland och ett plåster på såren för att bolaget i mars 2021 valde Rotterdam som etableringsort för sitt nya bioraffinaderi i stället för Borgå. Några månader tidigare hade bolaget beslutat lägga ner sitt raffinaderi i Nådendal, det första i Finland, grundat 1957.
Artikeln är uppdaterad med kommentarer från OP:s analytiker Henri Parkkinen.

ANDRA LÄSER