ANNONS:

Humanisten behövs i samhället

Ella Kettula och Adele Westerlund studerar båda humanistiska ämnen vid Åbo Akademi i Åbo. Det är främst i huvudbyggnaden för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Arken, som humanisterna vistas. Adele är första årets studerande vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, medan Ella har huvudämnet sociologi vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
Annons
Arkens innergård

[article_image index=3 format=original] Ella har valt att kombinera sociologin med litteraturvetenskap. Hon anser att just hennes kombination av sociologi och litteraturvetenskap ger henne ett brett kunnande. Hon vill förstå det som ligger på djupet för samhälleliga problem och tycker att desto fler perspektiv hon ser, ju större möjlighet har hon att förstå och kunna bidra till att samhället blir en bättre plats. Ella tycker att hennes litteraturvetenskapsstudier främjat hennes tänkande och vidgat hennes syn på världen. I framtiden ser hon sig själv jobba som journalist eller inom någon kulturorganisation.

Adele kommer ursprungligen från Helsingfors och tänkte först att hon ville studera psykologi vid Åbo Akademi. Kanske det var fysik eller IT som var det hon hade tänkt sig? Alternativen var många. När hon sedan under vintern 2021 besökte universitetets virtuella studiemässa UniYH upptäckte hon utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Ännu har hon ingen klar plan för vilken yrkesbana hon ska välja men huvudämnet filosofi är inspirerande och forskarbanan har blivit ett alternativ. Undervisningen består av mycket diskussioner och Adele ser det som en styrka att alla oberoende av huvudämne har gemensamma kurser där de kan utbyta tankar. Hon tycker att det verkligen är värt att söka till denna linje, eftersom man lär sig att analysera världen på djupet. Humanisten behövs i samhället precis som alla de andra vetenskaperna. Tillsammans kompletterar de varandra.

Martin Gustafsson är professor i filosofi vid Åbo Akademi. Han trivs vid universitetet som varje år fylls av nya nyfikna studerande. För ett år sedan slog man ihop de åtta humanistiska huvudämnena till en utbildningslinje, utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Som huvudämnen kan man läsa filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap. En del av kurserna är gemensamma för alla innan man väljer huvudämne. Ämnena blir kärnan i utbildningen – men humaniora handlar om att förstå människan inifrån, så utbytet mellan ämnena är stort.

Undervisningen sker främst i små grupper. Att studera i små grupper är en styrka hos Åbo Akademi; det finns möjligheter att lära sig att diskutera och lyssna på varandra.

Martin berättar att man numera har obligatorisk praktik vid linjen. Målet är att inom ramen för studierna ge den studerande yrkesrelevant arbetspraktik. De aktuella arbetsuppgifterna måste ha en så hög komplexitetsgrad att den studerande ges möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Det finns även möjlighet att välja inriktningen för ämneslärare.

En humanist förväntas klara av att utmana sitt eget tänkande och sina egna värderingar med syfte att på studiegångens olika nivåer steg för steg utveckla sin kritiska tankeförmåga. Den kritiska förmågan utvecklas genom att studenterna får övning i att från en vetenskaplig utgångspunkt systematiskt betrakta mänskliga fenomen från olika perspektiv, med målsättningen att på ett analytiskt sätt kunna sammanfatta iakttagelserna och slutligen på ett professionellt och lättfattligt sätt kommunicera dem till omgivningen.

abo.fi