"Ett hus som vi så länge väntat på..."

Högtidlig, rolig och litet rörande också, det var Grännäs skolas invigningsfest på tisdagen. Den nya kärlekssången till den nya skolan tog publiken med storm. Se video från invigningen.

MUSIKAL. Året är 1940 och många av eleverna har kommit med skidor till skolan.
04.12.2018 16:08
– Här är roligt och fint.
– Ibland kanske litet för fint, man måste akta sig och får inte gå inomhus med skorna på.
– Den stora jumppasalen är bäst, där kan man till exempel ha redskapsgymnastik, det hade vi nästan aldrig förr. Och klätterväggen är jättebra.
– Inomhus får vi inte vara kvällstid utan föräldrar men ute på skolgården kan vi leka när som helst. Det blir som en lekpark när det blir klart.
Några flickor från klasserna fem och sex gör en snabb bedömning av nya Grännäs skola, efter några veckors användning. De har själva fått vara med och planera både inredning och färger och är nöjda med det mesta.
DONATION. Bildningsdirektör Hilding Mattsson överräcker ett kuvert med pengar för fler böcker till skolbiblioteket till rektor Pamela Bäckman. I bakgrunden festens konferencierer Lillemor Stolt och Eira Nordlund.
Också byggnadens arkitekt Matti Valkeavirta säger att han är ganska nöjd.
– Vi har fått planera om nybygget flera gånger, högkonjunkturen skruvade upp priset och vi fick förminska och förminska utan att det egentligen blev några större besparingar i slutändan.
– Lagerutrymmena blev kanske litet för små, men samarbetet under arbetet har varit gott och nu när jag ser den inredda skolbyggnaden tycker jag att slutresultatet är riktigt bra.

Värna om Grännäsandan

Både skolans rektor Pamela Bäckman och bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz nämnde i sina tal den långdragna planeringsprocessen och de många nystarterna. Men nu vill man se framåt.
Vi har fått en skola som passar oss precis
– Vi har fått en skola som passar oss precis, sa Bäckman. Alla har fått vara med, det här är inget någon kan göra ensam.
– Äntligen är den här dagen här. Det här är en byskola, ingen centrumskola. Den är anpassad för våra behov.
MYSVÄGG. Eleverna har själva planerat en del av inredningen.
von Schoultz mindes hur hon fick sin första kontakt med Grännäs skola, som nyinflyttad i Borgå 2006.
Krister Kriba Henriksson ringde upp och frågade om jag kunde tänka mig att hoppa in på ett vikariat i Grännäs skola. Jag kände inte alls till den här delen av Borgå från tidigare, den vackraste delen. Och det första korta vikariatet blev sedan tre år.
– I Grännäs skola lekte alla barn tillsammans, stora med små, de hade en mycket väl utvecklad fantasi och jag märkte snabbt av den speciella andan i skolan. Den andan ska ni värna om i Grännäs.
Borgå är en skärgårdskommun och därför är det viktigt att kommunen har en skärgårdsskola, betonade von Schoultz.

Musik och sång

En helt egen sång har nu tillägnats Grännäs skola. Siri Widestam uppträdde på invigningsfesten tillsammans med ett nybildat band bestående av tidigare elever och föräldrar till dagens elever vid Grännäs skola.
– Jag blev kontaktad för en tid sedan med uppmaningen att skriva en sång för vår nya skola och då blev det förstås en kärlekssång, säger Widestam.
Melodin till Se på mig av Jan Johansen har fått helt nya ord och det blev ett mäktigt framförande, som berörde.
GRÄNNÄS BIG BAND. Siri Widestam har skrivit en kärlekssång till Grännäs skola.
" Så se på dig, en skola ut på landet, ett hus som vi så länge väntat på"
Förvecklingarna och bakslagen finns med i sångtexten: "Du tog tid, men du ska stå i ur och skur", och en liten släng till bristen på eftis i Grännäs skola: " och i dej kanske eftisverksamhet".
Det blev mer musik under festen. Eleverna hade tillsammans övat in en historisk musikal där man i en kavalkad följde med livet i Grännäs från 1905 när skolan första gången öppnade sina dörrar till dagens skolvardag. 1905 var det rastvaktens uppgift att komma i god tid till skolan på morgonen för att elda i kakelugnarna, och lärarinnan steg upp tidigt hon också för att hinna koka gröten som barnen skulle äta till lunch.
Grännäs skolas tidigare lärare Carita Wilkman bjöd också på ett musikaliskt inslag när hon uppvaktade med en gratulationssång.

Lärdom för livet

Två av skolans tidigare elever, Lars Mansner, verkställande direktör vid Sabic, och Jeanette Björkqvist, journalist och opinionsbildare, hade bjudits in att hålla tal till dagens elever, föräldrar, beslutsfattare och skolans andra vänner som satt i publiken.
LYSSNA PÅ LÄRARNA. Tidigare Grännäseleven, verkställande direktör Lars Mansner, betonade vikten av en bra utbildning.
Mansner mindes sin första kvarsittning, efter ett slagsmål med den andra pojken i klassen.
– Jag fick inte en så bra start på skolgången men sedan blev det stadigt bättre. Man ska inte ge upp. Det är viktigt att gå i skola och få en god utbildning och att sedan hitta ett jobb som man trivs med.
– Huvudsaken är att ni läser, och att ni lär er matematik. Lyssna på lärarna, jobba hårt och lägg bort telefonen!
Mina egna små byskolor har gjort folk av mig.
Björkkvist valde att i sitt tal försvara de små byskolorna, varav så många har dragits in i Borgå under de senaste årtiondena.
– Jag gick mina första fyra år i Ebbo skola, som nu har dragits in, och sedan femman och sexan här i Grännäs. Mina egna små byskolor har gjort folk av mig.
– Jag hoppas att jag aldrig behöver läsa att Grännäs skola är indragningshotad. Om det händer, ring mig.