Reparationer av Bastion Rosen inleds

Tidigare på onsdagsmorgonen informerade ÖN att Bastion Rosen fattat eld i Lovisa. Nu meddelar Lovisa stad att planeringsarbetet för skyddstakets reparation inleds.

Landfästningen har också tidigare drabbats av bränder.
Emilia Tallbergemilia.tallberg@ostnyland.fi
25.05.2022 15:22
Branden i Lovisas historiska landfästning Rosen bröt ut tidigt på onsdagsmorgonen den 25 maj. 
Under räddningsarbetet var man tvungen att röja undan staketet av trä för att brandkåren skulle komma fram. Man har nu satt upp ett tillfälligt stängsel framför kasematterna och det är förbjudet att gå in på brandområdet.
Själva fästningen klarade sig oskadd, men konstruktionerna som skyddar fästningen förstördes och risken för ras är hög. 
En grupp av experter med representanter från Borgå och Lovisa museum kartlägger situationen på plats i eftermiddag.
– Eftersom Borgå museum är regionalt ansvarsmuseum, kommer de att medverka i eftermiddag och under processens gång, säger museiintendent Ulrika Rosendahl i ett pressmeddelande. 
På grund av bastion Rosens historiska betydelse kommer högst antagligen även Museiverket att delta.
– Takkonstruktionernas syfte är inte i första hand att skydda mot störtregn utan förhindra att vatten sipprar in i murverken som sedan kan frysa och leda till förvittring, säger Rosendahl i pressmeddelandet. 
Således är inte tidtabellen akut brådskande.
– Trots att det kommer att krävas både tid och pengar för reparationerna får vi glädjas över att vi undvikit personskador och oersättliga skador på bastionen, avslutar Rosendahl.
Polisen undersöker brandorsaken.
Bastion Rosens historia
För att trygga Sveriges östra gräns började man 1748 bygga en landfästning i Degerby. 
Det var meningen enligt August Ehrensvärds planer att fästningen skulle omringa hela framtida Lovisa stad. Dock kunde bara en bråkdel av de ståtliga planerna verkställas.
 Bastionerna Rosen och Ungern som ligger på båda sidorna av Kungsvägen samt deras jordvallar blev nästan helt färdiga.
Lovisas fästning förlorade sin militära betydelse efter att Finland blev en del av Ryssland efter finska kriget 1809. Därefter blev fästningen så småningom ruiner.
Man har reparerat bastionernas förfallna murar flera gånger under årtiondena. 1979 byggde man ett skyddstak för att skydda bastion Rosens välvda kasematter.

ANDRA LÄSER