En hamster hamstrar

Hamstrandet gav upphov till en högst irrelevant diskussion om verbifierade djur.

De mest onödiga av tankar brukar dyka upp just när man ska somna, som häromnatten när jag låg vaken och funderade på ordet "hamstra" och att ordet säkerligen kommer från djuret hamster. Hamstern har ju en vana att spara diverse matbitar i sina kindpåsar trots att den inte behöver äta just den stunden.
Lite som i våra matbutiker nu alltså.
Så jag låg där och funderade på att hamstra är en "verbifierad" form av djuret i fråga och att mitt inre själsliv ibland lämnar en del att önska. Den tanken övergick naturligtvis i frågan vilka andra motsvarande ord och djur det finns.
Det ledde naturligtvis till att jag ställde frågan på Facebook redan nästa dag för att, så att säga, utnyttja det kollektiva medvetandet och en gång för alla reda ut denna högst relevanta fråga.
För det krävdes kriterier – som jag dessvärre inte meddelade på förhand. Således underkändes det första svaret, att ekorrhjula. Underkänt fick också att någon tiger. Bland förslagen apa, tippa och rena platsade bara apa – ordet efterliknar något som ett djur gör, så där som hamstra gör. Där började kriterierna också klarna lite.
Listan på förslag utökades med fiska, haja, tjura, bromsa och tuppa av. Den listan fick bara delvis komma med, till exempel efterliknar fiska inte något som djuret gör och fick således inte plats. Det fick inte haja heller. Däremot fick tjura och tuppa av plats på listan över verbifierade djur, delvis på grund av envisa krav från tipsgivaren. En tupp kan spela död, därav tuppa av, medan någon som tjurar beter sig lite som en tjur.
Svina, åla, hönsa och larva sig fick också plats. Snigla och uggla likaså, även om den senare är aningen tvivelaktig åtminstone för min del.
Sedan började internationella kommentarer komma in. Engelskans "to weasel" fick plats på listan, med informationsbiten att djuret i fråga har olika betydelse i olika länder. Vesslan uppfattas som något negativt på engelska, där "to weasel" är att vara grym och beräknande – medan samma djur på franska representerar något gulligt och eftersträvansvärt. Tipsgivaren nämnde i sammanhanget att man där också skulle säga "mignon". Det kanske säger mer för någon som talar franska.
Jag är inte säker på om vi som land är något bättre efter det här kollektiva ordsamlandet, men åtminstone fick man något annat att tänka på en stund.