Automaterna stannar kvar – inget beslut om avgiftsfri parkering i centrum

Stadsutvecklingsnämnden lyckades inte fatta beslut om att gå in för ett försök med avgiftsfri tvåtimmarsparkering i Borgås absoluta centrum. Svaret på Jarmo Grönmans fullmäktigemotion

SOM FÖRUT. Jarmo Grönmans fullmäktigemotion om avgiftsfri tvåtimmarsparkering i centrum av Borgå stötte på patrull i nämnden.
Jarmo Grönman (Saml) lade i slutet av april fram en fullmäktigemotion som syftade till att göra centrum livligare och gynna företagarna i området. Förslaget var att stadens parkeringsplatser på området, som gränsas av Mannerheimgatan, Alexandersgatan, Brunnsgatan och Ågatan, skulle vara avgiftsfria för två timmar under ett års tid.
Vid stadsutvecklingsnämndens möte i tisdags föreslog Jarmo Grönman med understöd av Ritva Kilpirinne (C) att ärendet remitteras till beredning. Nämnden röstade om saken och tillsammans med Grönman och Kilpirinne var Patrik Björkman (SFP) de enda som röstade för förslaget.
Med rösterna 8–3 fortsatte nämnden behandlingen av ärendet.
Mikko Valtonen, understödd av Anita Spring, föreslog att svaret på fullmäktigemotionen blir som ovan, och att nämnden fattar beslut om att föreslå för stadsstyrelsen att parkeringsfrågan behandlas vidare där. Nämnden beslutade enhälligt att gå på Valtonens förslag om att ärendet tas upp i stadsstyrelsen i samband med beredningen av programmet för hållbar utveckling och budgeten för år 2021.
Jarmo Grönman lämnade en protokollsanteckning. Han påpekade att svaret på hans motion gjordes upp på felaktiga uppgifter och att parkeringsförslaget därför borde ha remitterats till ny beredning. Han fick medhåll av Patrik Björkman och Ritva Kilpirinne.
Tisdagens möte var stadsutvecklingsnämnden sista före sommarpausen.
ANDRA LÄSER