Patrullbåtsolyckan i Lovisa: Befälhavaren dömdes till böter för tjänstebrott

På midsommaren 2020 dog en besättningsman när en av Sjöbevakningens patrullbåtar sjönk utanför Lovisa. På tisdagen dömdes patrullbåtens befälhavare till böter för händelsen.

Sjöbevakningens patrullbåt sjönk efter en grundstötning utanför Lovisa.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
08.11.2022 12:57
Den 20 juni 2020 gick en av Sjöbevakningens patrullbåtar på grund utanför Lovisa efter att ha sjösatts från moderfarkosten Turva. Efter grundstötningen tog båten snabbt in vatten och sjönk så att endast fören stannade ovanför ytan. Båten hade en besättning på tre personer – varav två lyckades ta sig ut i tid. Den tredje drunknade.
Olyckan ledde till en polisutredning och patrullbåtens befälhavare åtalades för händelsen.
I dag, den 8.11, kom domen från Helsingfors tingsrätt: befälhavaren döms till 50 dagsböter – 2 200 euro med hans lön – för tjänstebrott och underlåtenhet att iaktta gott sjömanskap. Befälhavaren bestred båda åtalspunkterna.
Rätten motiverar domen bland annat med att befälhavaren inte hade tillräckligt bra koll på patrullbåtens läge när olyckan inträffade. Det framkommer också att befälhavaren skulle ha överlåtit navigeringsansvaret till patrullbåtens styrman, vilket inte är tillåtet.
Dessutom ansåg rätten att befälhavaren inte hade försäkrat sig om att någon skulle iaktta omgivningen i tillräckligt stor omfattning, särskilt i så höga hastigheter utanför farleden.  
Patrullbåten sjönk snabbt, sju minuter efter grundstötningen. I Olycksutredningscentralens rapport framkommer det också att befälhavaren försökte rädda sin kollega när båten började sjunka.

ANDRA LÄSER