Rätt ska vara rätt när flervåningshus renoveras – Peter godkände inte svaret ”så här gör vi i Lovisa”

Två veckor efter att Peter Freudenthal flyttat in i sin nya bostad sammankallades aktieägarna till extraordinarie bolagsstämma för att välja entreprenör för att renovera 22 badrum i bolaget. Det var första gången Freudenthal hörde om renoveringen. När han frågade efter bygglov och utredningar som lagen kräver uppdagades att de inte fanns. I dag är allt som det ska vara, säger disponenten.

Peter Freudenthal säger sig ha hittat flera brister i förberedelsen för renoveringen av de 22 badrummen i hans husbolag.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
28.02.2023 11:08
Peter Freudenthal köpte en lägenhet i ett bostadsbolag i Lovisa i december och flyttade in den 16 samma månad. I bostadsmäklarens broschyr stod att en badrumssanering är på kommande i något skede, men i disponentsintyget för tvårummaren han köpte stod inget om en sådan.
– I disponentsintyget jag fick stod att värmeåtervinningen i huset ska renoveras och endel kommande målningsarbeten nämndes. När jag nu frågade om badrumsrenoveringen fick jag svaret att disponenten inte visste om den när intyget skrevs.
Disponentsintyget är daterat 5.12 2022.

ANDRA LÄSER