Snöyra och halt väglag - det blev en rivstart på vintern

Den första snön föll med besked under söndagen och måndagen i Östnyland. Det blev både dåligt före och ordentligt halt på sina ställen och det gällde att hålla tungan rätt i mun om man så satt i bil eller tog sig fram till fots.

Det blev vinter - åtminstone för några dagar - i söndags. Bilden är tagen på måndagen på Kyrkogatan i Borgå.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
21.11.2022 15:39
Den som skjutit på bytet till vinterdäck fick vackert hålla sig hemma på måndagen. För den som skulle ta sig till skola eller jobb till fots gällde att gå försiktigt. På sina ställen var trottoarerna riktigt hala i centrum av Borgå.
Vägarna plogas av staden, men fastighetsägarna har ett stort ansvar vad gäller framkomligheten för fotgängare.
– Det är fastighetsägaren som har ansvar för att gångbanan vid fastigheten är trygg att gå på. Cykelvägar hör till staden, säger gatuinspektör Torbjörn Karlsson.
En kombinerad cykel- och gångväg, då?
– Om trottoaren inte är utmärkt på något sätt är det en gångbana. I Borgå centrum gäller det för i stort sätt alla trottoarer.
Det är också fastighetsägaren som ska se till så trottoaren inte är hal, det vill säga sanda.
– Den som har ansvar för området är eventuellt ersättningsskyldig om någon skadar sig, säger Karlsson.
Det blev vinter på en gång. Kvinnan med paraply tog sig fram vid Kyrkotorget.

Också vallarna

Fastighetsägaren har också ansvar för att snövallar mellan trottoaren och gatan förs bort, även om vallarna uppstått då staden plogat gatan.
– När snön faller från himlen är det Guds gåva, landar den på körbanan är det staden som plogar men när det är färdigplogat och det finns en vall är det fastighetsägarens ansvar, säger Karlsson.
– Vi hjälper till med att tömma gatorna om en fastighetsägare vill det, då vallarna ska föras bort.
Borgå stad har ungefär femton maskiner för snöröjning och förutom det avtal med flera entreprenörer.
– Maskinparken har inte minskat på tio år. Det här räcker bra till i normala fall, säger Torbjörn Karlsson.
Snöröjningen vid Borgå torg under vinterns första snöfall, som blev ovanligt ymnigt.
Vägarna i Borgå är klassade enligt prioritetsordning så att huvudgatorna och cykelvägarna är prioritet ett. Sedan plogas matargatorna, de gator som leder till huvudgatan. Sist kommer övriga gator, som till exempel gator i villaområden. 
– Om det kommer mycket snö så koncentrerar vi all kapacitet till klass ett och två.
– En utmaning är också att arbetstidslagen förnyades och nu kan vi jobba högst tre nätter i veckan. Det är i och för sig bra, men när det kommer mycket snö på en gång blir det svårt att hinna. Vi kan inte själva bestämma att vi ändå jobbar, men räddningsverket kan beordra oss ut om det handlar om ett nödläge, säger Karlsson. 

Var väntat

Johan Nyholm är vd för OP-disponenttjänst som har hand om omkring 400 fastighetsbolag i Östnyland, av dem hälften i Borgå. Han konstaterar att det här första snöfallet var väntat även om det är rätt ymnigt.
– Vi visste om det redan förra veckan och hann förbereda oss. I morse när jag kom på jobb var det mesta redan skött, säger han på måndag eftermiddag.
Det var dåligt väglag också på Mannerheimgatans bro i Borgå
En årligen återkommande fenomen är att föra en dialog med stan om plogning.
– Speciellt om det kommer mycket snö under flera dagar är det bättre om vi kan synkronisera plogningen så det inte går så att just när servicebolaget har plogat en gård och infarten till den kommer stadens bil och plogar gatan så att infarten igen är ofarbar, säger Nyholm.
I fjol var vintern extra besvärlig när det var varmt och kallt om vart annat med snöfall däremellan. 
– Vi fick inte en enda anmälning om att någon fallit och skadat sig. Det ser jag som att folk lärt sig gå försiktigt och att servicebolagen sköter sitt jobb. Nu hoppas jag att den här vintern inte blir lika svår. Vi har redan en tuff vinter med höjda kostnader framför oss. 
Johan Nyholm vill lyfta fram också risken för ras från tak redan i det här skedet. Det är fastighetsägaren som ska se till så det inte faller snö eller is från ett tak.
– Det är fastighetsägarens ansvar, men för var och en gäller att vara försiktig och att meddela om man ser att det finns farliga ställen någonstans. Och om det finns bommar för ett trottoaravsnitt så ska man absolut inte gå där, betonar han.

ANDRA LÄSER