Gränsbevakningens tjänstemän åtalas inte för patrullbåtsolyckan i Lovisa

En person omkom när en av Gränsbebevakningens patrullbåtar sjönk utanför Lovisa för två år sedan. Åklagarna säger att det inte finns skäl att åtala de misstänkta tjänstemännen för brott. 

Åklagarna har valt att inte åtala de tjänstemän som misstänkts för brott angående patrullbåtsolyckan i Lovisa. Befälhavaren, som var ombord på patrullbåten under olyckan, dömdes förra året för brott.
Nathalie Koskinennathalie.koskinen@hbl.fi
30.01.2023 18:38 UPPDATERAD 31.01.2023 08:17
Åklagarna har valt att inte väcka åtal gentemot Gränsbevakningens tjänstemän som misstänktes för brott efter att en patrullbåt sjönk för två år sedan utanför Lovisa.
Olyckan skedde den 20 juni 2020, till följd av en grundstötning. Båten sjönk på sju minuter och ombord fanns tre personer, varav en drunknade.
Patrullbåtens befälhavare dömdes förra året till 50 dagsböter för tjänstebrott och underlåtenhet att iaktta gott sjömanskap.
Enligt åklagarna finns det inte sannolika skäl att de misstänkta är skyldiga till brott, och därför väcks inget åtal.
Brottsmisstankarna gentemot tjänstemännen handlade främst om försummelser av arbetarskyddslagen. Tjänstemännen misstänktes för arbetarskyddsbrott, dödsvållande, tjänstgöringsbrott och brott mot tjänsteplikt.
Gränsbevakningen förblir misstänkt för brott som organisation, och ett beslut i ärendet ges i ett senare skede. 

ANDRA LÄSER