Gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård är såld

Borgå kyrkliga samfällighet säljer den så kallade gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård för 244 000 euro.

Gårdskarlsbyggnaden vid Pellinge kursgård säls för 244 000 euro.

Köparna är Jan och Satu Lucenius, som lämnade in det högsta anbudet. Totalt två anbud lades på fastigheten före tidsfristen löpte ut den 18 juni.

Tomten fördelas mellan försäljaren och köparen genom ett avtal om delning av besittning. Köparens andel av tomten är cirka 6 000 kvadratmeter och i det ingår egen strand på ungefär 30 meter. På fastigheten finns en bostadsbyggnad på 151 kvadratmeter. Huset är byggt 1988.

Gemensamma kyrkorådet beslöt under sitt möte den 26 augusti att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fastigheten säljs. Beslutet innebär att försäljningsprocessen kan gå vidare till gemensamma kyrkofullmäktige.