Yle: Borgå domkapitel får förmodligen behålla sitt hus

Försäljningen av domkapitelshuset i Borgå är inte längre aktuell. Kyrkostyrelsens plenum ska ta ställning till fastighetsstrategin på sitt nästa möte den 21 september. På föredragningslistan lyser försäljningen av domkapitelshuset med sin frånvaro.

Det ser ut som att Domkapitlet får stanna kvar i den gamla lokalen.

Nästan precis ett år sedan kom nyheten att Kyrkostyrelsen övervägde att flytta Domkapitlet till kontorslandskap i stan.

Nu bekräftar fastighetschef Juha Kääriäinen till Yle att man inte längre funderar på att göra sig av med domkapitelshuset i Borgå.

Han hänvisar bland annat till att det är frågan om Finlands äldsta ämbetshus som fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål. Domkapitlet har funnits i samma hus i 250 år.

Arbetsgruppen anser nu att verksamheten ska fortsätta i samma lokaler.

I förslaget till fastighetsstrategi föreslås också att man ännu i år ska utreda om det går att renovera Borgå domkapitels vaktmästares lägenhet som lider av problem med kreosot.

Det föreslås också att Kyrkans servicecenter ska flytta när det nuvarande hyreskontraktet går ut 2023.