Insändare: Nu har vi chansen att stärka mentalvårdstjänsterna

21.10.2022 17:37
De nya välfärdsområdena kommer att ta över ansvaret av social- och hälsovården och räddningstjänsterna vid årsskiftet. Det är en av de största förvaltningsreformer i Finlands historia som kommer att verkställas. Det kommer att göra det möjligt för oss att göra efterlängtade förbättringar i våra vårdkedjor.
Jag har varit speciellt bekymrad över hur mentalvårdstjänsterna skötts i Finland. Det har varit ont om lågtröskeltjänster och man har inte fått rätt vård i tid. Vård på svenska har också varit svårt att få. Ur ett ekonomiskt perspektiv borde vi vara verkligt oroliga då den största orsaken till att unga vuxna sjukpensionerar sig har att göra med just psykisk ohälsa.
Vi måste inse att det krävs krafttag och vilja att råda bukt på de utmaningar som finns med psykisk ohälsa. Vi måste se till att alla välfärdsområden redan nu gör ett målmedvetet val om att satsa på mentalvårdstjänsterna. För att vi ska kunna erbjuda tillräckligt med stöd och vård mot psykisk ohälsa krävs det samtalsstöd med låg tröskel, digitala tjänster och en noggrann uppföljning att vårdgarantin uppfylls.
Då elevvården flyttas över till välfärdsområdena måste man även se till att det finns tillräckligt med resurser. Ju tidigare vi kan ge rätt stöd, desto bättre är det för individen och hela samhället. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att speciellt för unga måste hjälpen finnas där unga rör sig på fritiden och i skolan. Bland äldre måste vi aktivt motarbeta ensamhet, som är verklighet för många.
Kostnaderna för vården och omsorgen ökar i Finland. Ifall vi vill på riktigt stävja kostnadsutvecklingen inom vården kräver det att vi satsar resurserna rätt. Det kräver att man verkligen satsar på den förebyggande servicen och på bashälsovården. Vi måste kunna erbjuda vård snabbare för dem som behöver det mest.
Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom. För mig och SFP är det viktigt att varje dag jobba för främjandet av psykisk hälsa. Jag vill se ett nationellt program för att stävja psykisk ohälsa i olika grupper från barn till seniorer. För mig är förebyggandet av psykisk ohälsa viktigt och att det syns i praktiken, inte i enbart festtal.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Ingå

ANDRA LÄSER