Lovisa stad erbjuder flera tillfällen för coronavaccinering utan tidsbeställning

Staden ökar på antalet tillfällen där invånarna kan vaccinera sig utan tidsbeställning.

Lovisa stad bjuder på flera vaccinationstillfällen där det inte behövs någon tidsbeställning.
ÖN
03.01.2022 10:21
De nya tillfällena äger rum den 17 januari, den 24 januari och den 31 januari på Lovisa busstation samt den 13 januari på Lappträsk församlingshem.
Ett veckoslutstillfälle håller också på att planeras.
Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk. Barn i åldern 5–11 år kan från och med 3 januari få sin första vaccindos med tidsbeställning. Invånare med kraftig immunbrist kan nu även få en fjärde dos med tidsbeställning.
På stadens hemsida hittar du alla vaccinationstider.