Sätt skräpet där det hör hemma

Matrester hör till bioavfall, tidningar läggs i pappersinsamlingen och glasflaskor slängs i glasbehållaren. Det vet ju alla. Eller gör de?

Man får ibland höra de äldre generationerna komma med åsikter om dagens ungdom och säga saker som ”Allt skräp tonåringar bara kastar omkring sig” eller ”De har ingen aning om hur man sorterar”.
De flesta ungdomar vet faktiskt vad som skall sorteras vart. Till exempel skall färgat glas, porslin, keramik och dricksglas inte slängas i glasbehållaren. Ifall man slänger stora travar tidningar ska man tömma påsen och inte slänga plastpåsen i pappersinsamlingen. Dit ska inte heller kuvert, wellpapp och klistermärken.
Matrester, gamla möbler och bildelar är avfall som felaktigt lämnas på soptippar och därför bidrar till nedskräpning. Då matavfall slängs skall man helst använda sig av särskilt framställda naturvänliga påsar för matrester som ofta delas ut i samband med matinköp. På många återvinningsstationer samlas matavfall in separat så näringen kan återvinnas då ny mat odlas.
Elavfall skall allra helst återvinnas, då metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa kvalitet. Att sätta metallerna i omlopp sparar även på miljön. Det är även det avfall som innehåller mest miljöfarliga ämnen. Varje elprodukt borde kollas upp enskilt då den skall slängas, då återvinningen av produkterna skiljer sig från varandra. Produkternas förpackningar kan inte heller bara lämnas utan bör även de sorteras.
När sedan allt avfall och allt återvinnbart sorterats finns det en rest kvar; soppåsen. Men även den kan återvinnas!

ANDRA LÄSER