Personalbristen inom småbarnspedagogiken drabbar också Sibbo

Tjänster inom småbarnspedagogik skärs ned på vissa ställen i Sibbo på grund av personalbrist.

Bristen på personal kan leda till att vissa grupper inom slås ihop eller rentav stängs.
En del grupper kanske måste stängas eller slås samman med kort varsel under de kommande veckorna. Personalbristen beror på den ökade sjukfrånvaron till följd av coronaepidemin och på det rådande övertidsförbudet.
Föräldrarna bör vara beredda på att daghemmen eller förskoleenheterna kan vara tvungna att stänga tidigare än vanligt eller att tjänsterna inte öppnar vid normal tid på morgonen.
Meddelandet om avvikande tider kan komma med kort varsel. Det kan bli nödvändigt att stänga enskilda grupper och slå samman grupper om det inte går att garantera den personalstyrka som krävs enligt lag.
Vårdnadshavarna meddelas om nedskärningarna och stängningarna via Daisy.
– Vi kan inte garantera barnens säkerhet och organisera småbarnspedagogiken utan att ha tillräckligt med personal på plats. Att begränsa öppettiderna eller stänga grupper är en sista utväg som alltid övervägs noga, säger chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja i ett pressmeddelande.
Från och med den 11 april kommer kommunen att betala ersättning till familjerna för enskilda frånvarodagar om de håller barnet hemma när de uppmanas att göra det.