Socialdirektör: Våld mot barn är alltid ett brott men går inte alltid att förutspå

Ett femårigt barn misshandlades grovt av sin mamma i Borgå förra veckan. Nu riktas blickarna mot socialväsendet. Ingrep myndigheterna i tid, är frågan som många ställer i dag.

Servicedirektör Annika Immonen redogör för hur barnskyddet arbetar. Bilden till höger är en illustrationsbild.
Polisen berättade på torsdagen att det var socialtjänstens myndigheter som larmade polisen till en privatbostad på tisdag förmiddag. Socialtjänsten kom för ett hembesök och kunde genom fönstret se hur barnet misshandlades. Misshandeln upphörde först när polispatrullen bröt sig in i lägenheten genom att krossa fönstret och kunde gripa tag i barnet.